Die Weg

 

Pinkster ..... die Trooster ...

Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur.” - Johannes 16:7 (53-vertaling).

Troos? Ja, want gewoonlik word dit beskou as iets eintlik net vir swakkelinge. Die tenger kind of besorgde moeder, hulle het troos nodig. Die sterk man kan homself mos help en het nie troos nodig nie?

Vandaar die bekende spreekwoord: al help dit nie, dit troos darem. So dink en spreek die sondige mens oor troos: dit is eintlik maar 'n vertroeteling, 'n bloot sielkundige opbeuring. Maar so dink en spreek die Skrif nie oor troos nie. Nee, volgens die Woord van God is troos 'n magtige werklikheid. Dit beteken niks minder nie as: terugkry wat jy verloor het. So vertolk Jesaja troos aan Israel in ballingskap: “Uit die hand van die Here dubbeld ontvang.” Ontvang wat jy deur die ballingskap verloor het: land, volk, staat en tempel.

En nou het die Heilige Gees gekom as Trooster. Hy het aan die sondaar kom teruggee wat hy deur die sonde verloor het. Ja, dit is verwerf deur Christus, maar die toepassing daarvan - dit is die werk van die Heilige Gees. Wat het die sondaar dan verloor? O, hy het alles verloor, want hy het God verloor. So sê Paulus aan die Efesiërs, dat hulle vroeër as heidene, “sonder hoop en sonder God in die wêreld” was. Ja, aan Abraham het die Here self verklaar dat die doel van die Genadeverbond vir ewig vasstaan as: “om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou.” So het die heidenmens God verloor: die goddelose is 'n God-lose mens. So ook het die groot hervormer Luther die saak raakgesien toe hy gesê het: “Om sondaar te wees, beteken om geen God te hê nie.” En die grondgedagte van die genade is: God kom na ons, deurdat ons tot God gebring sal word. En - met God het die mens alles verloor; en ja, met God kry hy ook weer alles terug. Verder het hy sy kindskap van God verloor, hy was verlore. Terug kry hy die aanneming tot kinders, aangesien “die Gees self getuig met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom 8:16-17). Verloor het hy ook die gemeenskap met God kragtens die kindskap: hy net 'n vreemdeling by God geword. Terug kry hy die soete gemeenskap met God, want deur die Gees roep ons: Abba, Vader. En terug kry hy die gemeenskap met God se volk. Verloor het hy verder die ewige lewe, wat hy kragtens die skepping ontvang het: hy het 'n kind des doods geword. Terug kry hy sy erfenis, nl. die ewige lewe, want aangesien hy kind is, so is hy ook erfgenaam ..... van die ewige lewe. Verloor het hy ook die reine aarde as sy woonplek: hy het 'n swerweling geword. Terug sal hy kragtens die belofte die nuwe aarde kry waarop geregtigheid woon, want: die regverdige sal die aarde beërwe. En daar sal hy terugkry alle medegelowiges as mense van God.

Maar bo alles gee die Heilige Gees ook die heilsgoedere van God terug: soveel geestelike seëninge nou reeds, die volmaakte volg hierna, maar tog só dat dit is asof ons dit nou ook reeds het, want: die belofte van God is ja en amen in Christus.

O Heilige Gees, hoe groot en heerlik is U troos! O Heilige Gees, help ons tog om ons hart en lewe so vir U oop te stel dat U meer en meer hierdie verrykingswerk aan ons kan voltrek. Die groot en heerlike vrug van hierdie trooswerk is: dat die Christen weer in God veranker word.

Uit: Het jy My lief - meditasies, deur dr CJH de Wet (effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css