Die Weg

 

Pinkster - krag van bo

“En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.” - Lukas 24:49.

Die krag van bo ... dit is die krag van die Heilige Gees: daardie wonderlike en geheimenisvolle iets in die hart en lewe van elke ware kind van God; ja, daardie heerlike en magtige iets in die hart en lewe van God se volk en van elke gelowige. Geen pen kan dit beskryf en geen verstand kan dit verklaar nie. Maar elke gelowige hart kan getuig: dit is die grootste en heerlikste werklikheid in die hemel en op aarde. Dit is die magtigste dryfveer van ons hart en lewe. Daarsonder sou ons niks wees nie. Die magtige getuienis daarvan hoor ons deur die eeue heen - die uitlê van die onverklaarbare, die sigbaarwording van die ewigheid, die inwerking van die krag van die Heilige Gees in die mens en die uitwerking op die omgewing! Hy is die kern! Ons sien net grepe uit die “wolk van getuies” (Heb 11:3) vanuit die Skrif. Ons sien die hoogtes en dieptes van die gevalle menslike geslag. Só het Noag, die prediker van geregtigheid, hierdie krag van bo gehad toe hy opgetree het onder die vervalle menslike geslag vóór die sondvloed. Deur hom het kragte gewerk wat hulle nie geken en nie verstaan het nie. So het Moses opgetree in die krag van die Heilige Gees toe hy 'n volk uit Egipte moes uitlei wat kragteloos gemurmureer het. So het Elia in die krag van God verskyn voor 'n vervalle en doodse Agab-huis en Israel-volk. Ja, só het al die profete gekom, omgord met krag van bo, om God se oordeel oor die verdorwe volk te verkondig. En onder die Nuwe Testament 'n Paulus wat, met die skat in 'n kleipot (2 Kor 4:7), die heidenwêreld omgekeer het.

Maar onbeskryflik heerliker en kragtiger was Jesus Christus, wat deur die krag van die Heilige Gees ontvang is in die maagdelike skoot van Maria. Hy het die Heilige Gees gehad sonder mate - Hy wat in die gestalte van 'n dienskneg verskyn het, het na Sy doop opgetree in die krag van die Heilige Gees. En dit was in en deur hierdie krag dat Hy die Satan in die woestyn oorwin het, en as oorwinnaar voortgegaan het uit Getsemane. Ja, dit was deur hierdie krag dat Hy opgestaan het uit die dode.

En dit is hierdie selfde krag wat Hy net voor sy hemelvaart aan sy kerk beloof het, toe Hy gesê het: “Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is." Ja, wat vóór Pinkster net die deel van enkelinge was - reuse in die geloof - dit het op Pinkster die heerlike lot geword van elke ware gelowige: krag van bo. Ja, krag: dit is wat ons kortkom.

En krag van bo: dit is presies wat ons nie het nie. Wat vir ons na krag lyk, sien ons seker genoeg en dit het ons miskien ook genoeg van –  of dalk te veel. Dit is egter nie die ware krag nie, en dit is nie die ware lewe nie. Ons is brandarm aan ware krag en lewe. Want daar is ook 'n verkeerde krag, daar is ook 'n verkeerde lewe. Dit kom op uit die afgrond en dit gaan na die afgrond. Dit is 'n grootdoenerige dreuning wat telkens tot uitbarsting kom en sigbaar word .... tot ondergang! Dis 'n krag wat gou verdof en uitgeblus raak.

Teenoor hierdie krag uit die afgrond, wat in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, staan Pinkster met sy krag van bo wat in die kinders van die gehoorsaamheid werk. Dit is die krag van die Heilige Gees wat deur die geskiedenis heen werk om 'n ware mensheid in Christus voort te bring: ja, wat na God se belofte werk tot voortbrenging van die nuwe aarde en die nuwe hemel, die nuwe heelal.

Ja, die ware gelowige deel in hierdie werking: deur hierdie krag leef en werk hy .... vir die ewigheid. Hierdie krag moet egter gesoek word; dit moet begeer word; dit moet afgesmeek word.

Ons hoor die geroep daarna in die Ou Testament (53 vertaling): “Word wakker, noordewind, en kom, suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei!” En die ou Christelike kerk het biddend gesing: “Kom, o Heilige Gees.

O Heilige Gees, U wat saam met die Vader en die Seun die Drie-enige en ewige God is, hoe dof en kragteloos sou ons hart en lewe wees as U nie daar was nie - U, die bron van ware geestelike lewe Dit is die magtige maar ook heerlike boodskap van Pinkster!

Uit: Het jy My lief - meditasies, deur dr CJH de Wet (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css