Die Weg

 

Danklied na beproewing

(Kort reeks uit Jesaja, nr 13)

En in dié dag sal jy sê: Ek dank U, HERE, dat U toornig op my gewees het; u toorn is afgewend, en U het my vertroos.” - Jesaja 12:1 (53-vertaling)

Die eerste gedeelte van die boek Jesaja eindig in hoofstuk 12 met 'n psalm. Na hierdie hoofstuk volg 'n groep van profesieë oor verskillende volke. Watter oordele moes Jesaja uitspreek teenoor Juda en Jerusalem! Dit was asof die Here sy volk heeltemal verstoot het: “Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net ‘n oorblyfsel van hulle sal terugkom; die verdelging is vas besluit en vloei oor van geregtigheid.”  (Jes 10:22).

Net 'n oorblyfsel, maar dan tog 'n oorblyfsel. Jesaja het sy seun Sjear-Jasub “Oorblyfsel-keer-terug” genoem as verpersoonliking van dít wat oor die volk sou kom. En nou sing hy sy volk reeds psalms voor, psalms waarvoor dit nog te vroeg is om die inhoud werklik te verstaan. Want die groot beproewings vir Juda lê immers nog voor. Maar eenmaal “in dié dag” sal hulle hierdie psalm sing. Op die dag wanneer die heil sal vloei soos 'n ryk fontein wat sy water lewer, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.

Daar kom nog 'n tyd dat Israel God sal dank vir die oordele wat Hy oor hulle gebring het. En hierdie woorde staan vas deur alle eeue vir die uitverkore kinders van God – ook onder die nuwe verbond. Daar breek nog 'n heilsdag aan waarin God se kinders Hom sal dank vir al die beproewinge wat hulle deurgemaak het. En dit is nou, in hierdie bedeling, vir die meeste nog te moeilik om te verstaan. Die waarom's en selfs die waartoe's oorheers nog steeds die hart; ons sien nou nog deur 'n spieël in 'n raaisel. In baie raaisels wat tesame een groot raaisel vorm van waarom en waartoe die lyding van God se geliefde kinders moet gaan. Sou iemand wat nou reeds Jesaja se dankpsalm wil aanhef, ten volle besef deur watter diep waters 'n gelowige meegesleur en ook gelei sal word?

Maar daar kom 'n tyd om fees te vier, wanneer die koninkryk van God sal kom vir die beproefdes en verlostes:

Kom ons gaan terug na die Here, want Hý het ons verskeur maar sal ons weer gesond maak, Hý het ons geslaan maar sal weer ons wonde verbind. Hy sal ons na twee dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die derde dag weer krag gee sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreën, Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik.” (Hos 6:1-3; 83-vertaling).

Prof dr B Gemser in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css