Die Weg

 

Hemelvaart - feesvreugde

Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul" - Efesiërs 1:19-23.

Met sy opstanding het Jesus Christus volle glans verleen aan sy heerlikheid en krag. Maar met sy hemelvaart het sy Koningsheerskappy begin. Die apostel Paulus wys ook weer later in Efesiërs 4:10 daarop as hy skryf: “Die Een wat neergedaal het, is dieselfde Een wat opgevaar het tot bo al die hemele sodat Hy alle dinge tot vervulling kon bring.” (direkte vertaling).

Deur Jesus Christus het ons self ook reeds 'n plek in die hemel: “Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.... Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom 'n plek in die hemel gegee” (Ef 2:6). Ons hoop nie net op 'n plek in die hemel nie, maar in ons Hoof (Jesus Christus) besit ons dit alreeds. “In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.” (Kol 2:9-10).

Jesus Christus het die heiligdom van die Vader ingegaan, 'n heiligdom wat nie met hande gemaak is nie (Heb 9:24) om in die teenwoordigheid van die Vader vir ons in te tree as Hoëpriester en Middelaar (Heb 9:11 ev; Rom 8:33) “Daarom kan Hy ook dié wat deur Hom na God gaan, eens en vir altyd verlos: Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree.” (Heb 7:25), en: “Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.” (Rom 8:34), en Johannes sê: “ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader.” (1 Joh 2:1).

Die hemel is nou vir ons oop, en ons is op pad daarheen. Wanneer ons dalk in 'n posisie beland waar ons noodwendig tussen mure vasgevang moet leef; waar die liggaam stadig al meer van sy krag verloor; wanneer die vrees vir die onbekende lydensweg oor ons kom; kan ons opkyk na bo en sien dat die hemel vir ons geopen is, soos Stefanus ook ondervind het: “Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan..... Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, ontvang my gees!”. (Hand 7:55 - 59). Ons behoort alreeds aan 'n ander wêreld as hierdie. Bo-oor hierdie aarde staan 'n geopende hemel! Jesus Christus het dit vir ons geopen met sy hemelvaart. Dít is die feesvreugde van hemelvaart.

-dw-

(Herhaling van 'n boodskap uit 2017)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css