Die Weg

 

Die begin en die einde is "God met ons"

(Kort reeks uit Jesaja, nr 11)

Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge. En ek sal wag op die HERE, wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en op Hom hoop. Hier is ek en die kinders wat die HERE my gegee het - tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel, vanweë die HERE van die leërskare wat op die berg Sion woon.” - Jesaja 8:16-18 (53-vertaling).

Jesaja het alles gedoen wat die HERE in die dae van benoudheid aan hom opgedra het. Hy het, vergesel van sy seun met die naam Oorblyfsel-Keer-Terug, vir Agas gaan aanspreek om tog alleen op die HERE te vertrou. Maar dit was tevergeefs. Jesaja het sy tweede seun Plunder-en-Roof-is-Naby genoem as 'n teken van wat sou kom. Maar dit was tevergeefs. Koning en volk het hulle vertroue op Assirië gestel.

Dit wou voorkom asof die HERE se werk tevergeefs was om, ter wille van Dawid, Jerusalem en sy koning te red. Daarom sê die Here nou aan Jesaja: “Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge.” (vers 16). Omdat Agas nie wou luister nie, sal die HERE geen verborgenhede van sy koninkryk meer aan sy volk openbaar nie. Ook moet Jesaja die wet verseël onder God se kinders - hy moet net aanhou preek oor geloof en bekering. Maar wat die toekoms sal inhou, dít weet koning en volk nie. Dit is net in die klein kring van Jesaja wat die lig bly skyn van: “Immanuel-God met ons”. Maar tog is dit nie die einde van Jesaja se werk nie. Die HERE verberg wel sy aangesig vir die huis van Jakob, en Sy toorn breek wel los oor Israel, maar dit neem nie die alles oorheersende “Immanuel-God met ons” weg nie. Daarom sê Jesaja ook: “En ek sal wag op die HERE, wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en op Hom hoop.” (vers 18). Dit is beslis nie die einde nie. Die HERE sal weer terugkeer met sy guns. Die dae van sy toorn het 'n einde. En as die toorn afgewend is, en God se vriendelike aangesig weer na sy volk gerig is, dan sal Jesaja voor die Here verskyn: “Hier is ek en die kinders wat die HERE vir my gegee het.

Die HERE bly getrou aan sy verbond met Dawid. En alles het geskied volgens die woord van die HERE. Ons sien hierdie selfde woorde van Jesaja weer in Hebreërs 2:13 wanneer die verhoogde Christus na sy Vader gaan: “Hier is Ek en die kinders wat God My gegee het”. En Hy sê dit nadat Hy die toorn van God oor die sonde van sy volk versoen en die dood oorwin het, en dié wat aan Hom behoort verheerlik het tot kinders van die lewende God.

Was alles dan nie waar nie? Het alles nie uitgekom volgens God se woord nie? Was dit nie van die begin af 'Immanuel - God met ons' nie?

Uit: Gedenkt en Gelooft deur ds ET van den Born (aangepas)  

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css