Die Weg

 

Wie gevrees moet word

(Kort reeks uit Jesaja, nr 10)

“In sy groot mag het die Here my gewaarsku om nie die voorbeeld van hierdie volk te volg nie. Hy het gesê: Julle moenie alles 'n sameswering noem wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. Julle moenie bang wees en skrik vir die dinge waarvoor hulle bang is nie. Julle moet die Here die Almagtige eer as die Heilige. Vir Hom moet julle vrees en vir Hóm moet julle bang wees. Hý sal vir julle 'n veilige beskutting wees, maar vir die twee koninkryke Juda en Israel sal Hy 'n klip wees waarteen 'n mens jou stamp, 'n rots waaroor jy struikel. Vir die inwoners van Jerusalem sal Hy 'n vangnet en 'n strik wees. Baie van hulle sal struikel en val, verstrik en gevang word; hulle sal verpletter word.” - Jesaja 8:11-15 (83-vertaling).

Jesaja 8:11-15 plaas ons weer  terug in die tyd van die Siries-Efraïmitiese sameswering teen koning Agas van Juda. Die doel was om Agas te dood en die seun van Tabeal op die troon te sit sodat Juda hulle bondgenoot teen Assirië kon wees. Maar Agas en sy volk het hul hart aan Assirië verpand en verlief geraak op die rykdom en kultuur van Assirië. En nou is daar plotseling die koms van Peka en Resin wat die pragtige droom versteur en die bestaan van Juda en Jerusalem bedreig.

Agas en die volk noem die optrede van beide konings 'n “sameswering” om Juda en Jerusalem te verower. En hulle praat asof hierdie sameswering deur die twee konings hulle enigste bedreiging is; die enigste gevaar. Sou hierdie sameswering misluk, dan sou volgens hulle, die lig weer vir hulle deurbreek en sou hulle weer onverstoord deur die strate van Jerusalem kon stap. Maar nou lyk alles vir hulle donker en leef hulle in angs vir wat kan kom.

Maar Jesaja, en almal wat aan God se belofte van “Immanuel - God met ons” vashou, is deur die Here gelei om nie vanuit 'n wêreldse oogpunt na hierdie dinge te kyk nie. Want Peka en Resin is die geringste bron tot vrees. Neem hierdie beide konings weg, dan bly die Here nog oor, want Sy toorn oor die sonde is 'n verterende vuur. Peka en Resin en Assirië sal almal tot 'n val kom. Die volk moet wel sien vir Wie hulle moet vrees en waar hulle enigste behoud te vinde is. Wie verby die gevare en die verskrikking van die wêreldmagte kyk, sien op sy lewensweg nog altyd die Here. En Hy is 'n dodelike gevaar vir sondaars, omdat sy toorn 'n ewige toorn is. Daar is maar één gebod: bekeer julle tot die Here julle God; vrees die Here en dien Hom met julle hele hart, en julle sal op die groot en deurlugtige dag van die Here sy koninkryk beërwe.

Ons moet vandag ook nie sê dat die Kerk hom na die wêreld moet skik nie. Alhoewel ons in die wêreld is, moet ons steeds die koninkryk van God verwag, en wag op die oorwinning van die Here oor al sy en ons vyande. Hy leer ons om die wêreldgebeure te sien in die lig van die toorn van God en om Hom te vrees. (Ons het reeds daaroor gehandel in die bespreking van Openbaring – sien 2021 se boodskappe). 

Uit: Gedenkt en Gelooft deur ds ET van den Born (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css