Die Weg

 

Om die lewende water van die Here te verag

(Kort reeks uit Jesaja, nr 8)

'Die Here het vir my gesê: Vat 'n stuk leer en skryf daarop met 'n pen: Plunder en roof is naby. Ek sal betroubare getuies vir My laat optree: Urija die priester en Sagaria seun van Jeberekja. Na 'n tyd het my vrou swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Die Here het toe vir my gesê: Noem hom: Plunder-en-Roof-is-Naby, want voordat die seuntjie pa of ma kan sê, sal die rykdom van Damaskus en die besittings van Samaria as buit na die koning van Assirië toe gevat word. Die Here het verder met my gepraat: “Omdat hierdie volk Siloag se kalm waters verwerp het en bang geword het vir Resin en vir Peka seun van Remalja, sal die Here die magtige vloedwaters van die Eufraat oor hulle laat kom: die Assiriese koning met al sy mag. Die Eufraat sal oor al sy oewers stoot, oor al sy walle spoel. Hy sal Juda binnedring, die hele land oorstroom en daardeur vloei totdat hy skouerhoogte bereik. Hy sal sy vlerke uitsprei totdat dit jou land heeltemal oordek, Immanuel.' - Jesaja 8:1-8 (83-vertaling).

In 'n vorige boodskap het ons gesien hoe Resin, die koning van Aram, en Peka, die koning van Israel, saamgesweer het om koning Agas van Juda dood te maak. Maar die Here het dit voorkom deur Tiglat-Piléser, die koning van Assirië, as sy instrument te gebruik (2 Kon 15:29). Tiglat-Piléser het naamlik vir Resin en Peka verslaan en alles wat hy kon as buit weggeneem na Assirië. Tog het Agas en sy volk nie die hand van die Here daarin raakgesien nie. Hulle het dit gesien as vrug van hul pro-Assiriese politiek. Het hulle dan nie 'n verbond met die seëvierende wêreldveroweraar gesluit nie? Daarom dink koning Agas en die volk dat die tyd van benoudheid vir hulle verby is, en dat hulle nou 'n gelukkige tyd onder die beskerming van Assirië sou binnegaan, en kon deel in die kultuur van Assirië.

Maar wie buite die Here om redeneer, redeneer altyd verkeerd. Want die Here het die hart van die koning en die volk geken. Hy het geweet dat hulle die rustig vloeiende water van Siloag verag het. Hierdie stroompie het langs die tempelberg afgevloei en is gesien as 'n rivier wat uit die troon van God - sy genadetroon - ontspring het. Hierdie water was paradyswater en is later in verband gebring met die versoening van Christus. Maar Israel gee die waters van Siloag graag prys vir die magtige rivier van Assirië, simbool van 'n bruisende, vreugdevolle lewe. En die Here gee sy volk wat hulle self begeer. Hulle wou Assirië hê, hulle sou Assirië kry. Die Here sou Assirië maak tot 'n magtige stroom wat oor sy walle spoel tot by Juda, en so diep sou wees dat 'n mens jou kop net bokant die water sou kon hou. So word dan die eintlike geheim van die raaisel “plunder en roof is naby” opgelos. Die geroofde en die geplunderde: dit is Israel met sy koning. Het hulle nie die toorn van die Here verwek wat “Immanuel, God met ons” wil wees nie?

Ons leef ook by die tempel en die troon van God. Ja, ons het die troon van God en van die Lam (Sien: Om bevry te kan word en Lewegewende water). Uit hierdie troon ontspring nie verniet 'n rivier van die water van die lewe nie. Dit is die Godsrivier wat deur die paradys van God stroom. Dit is die ewige lewe self wat ontspring uit die troon van God en van die Lam. Maar kla ons nie altyd dat die wêreld soveel meer gee as die Here nie?  Die wêreld, dit is soos die magtige, geweldige rivier van Assirië. Die kerk, dit is die rustig vloeiende water wat ontspring uit die troon van God en van die Lam. Die vraag is nou: van watter bron wil ons drink?

Uit: Gedenkt en Gelooft deur ds ET van den Born
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css