Die Weg

 

Alles is in die hand van die Here!

(Kort reeks uit Jesaja, nr 6)

Wee Assirië, die stok van my toorn! My verontwaardiging - 'n staf is dit in hulle hand. Teen 'n nasie, vervreem van God, stuur Ek hom; teen die volk op wie my gramskap rus, gee Ek hom volmag, om oorlogsbuit te roof en buit te maak, om van hulle 'n vertrapte ding, soos die kleigrond van strate, te maak. Maar hy het dit nie so bedink nie, sy hart het dit nie so beplan nie; want sy voorneme was om uit te delg, om tallose nasies uit te roei.” - Jesaja 10:5-7 (2020 vertaling).

My gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. - Jesaja 55:8 (53-vertaling).

Assirië, die grootmag in Jesaja se dae, wou sy ryk uitbrei oor die hele Midde-Ooste en Egipte. En die klein landjie Juda, wat wel nie magtig was nie, maar tog lastig kon wees op sy pad na Egipte, was maar net 'n struikelblok wat vir die grootse planne van Assirië uit die weg geruim moes word. Assirië wou sy ryk vergroot, en sy hart het net gedink aan buit en roof, opstapeling van rykdomme, prag en praal.

Maar wat nooit in Assirië se gedagtes opgekom het nie, was dat God Almagtig besig was om hom as 'n middel te gebruik, niks meer nie. God steun hom sonder dat hy self enige besef daarvan het. God het sy eie planne met Assirië. God gebruik Assirië se wysheid en slimheid, sy mag en sukses om heel iets anders te bereik as wat Assirië gedroom het.

God gebruik daardie wêreldmag in sy diens; as 'n roede teen die roekelose nasie waarin sy volk ontaard het. En “as die Here al sy werk voltooi het in Jerusalem” (Jes 10:12), as die kastyding sy werk gedoen het, as die beproewing die volk gelouter het sodat dit nie meer 'n roekelose nasie is nie, maar 'n godvrugtige volk geword het, dan is dit plotseling klaar en gedaan met die wêreldmag van Assirië. Dit word dan weggegooi as 'n verslete werktuig.

As ons agter die skerms kon sien, nie agter die skerms van die wêreldleiers nie, maar agter die skerms van God se raadsplan waarheen Hy die wêreld stuur - hoe anders sou ons nie die wêreldgeskiedenis ervaar het nie, en hoe anders sou ons nie die toekoms tegemoetgaan nie? Ons is aan die agterkant van 'n tapisserie waar al die drade deurmekaar en sinloos lyk, maar aan God se kant 'n pragtige patroon vorm wat dui op die heerlike plan van sy koninkryk wat kom.

'n Geloof soos dié van Jesaja sien wel nie agter die skerms nie, maar gryp vas aan die hand van die Onsienlike, en vertrou dat Hy dit sal uitvoer; dat Hy sy plan met die wêreldgebeure ten uitvoer sal bring.

Prof dr B Gemser in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css