Die Weg

 

Wanneer die HERE die aarde begin skud

(Kort reeks uit Jesaja, nr 2)

Die hoogmoediges sal tot 'n val kom, die selfversekerdes sal verneder word. Op dié dag sal net die HERE hoog wees.” - Jesaja 2:11 (83-vertaling).

Daar is so baie hoogmoed in die wêreld en onder die mense. Die een berg is hoër as die ander; die een “seder van die Libanon” streef om hoër as die ander te wees; die een toring moet tog veral nie laer as die ander wees nie; die vloot van die een nasie moet dié van die ander oortref; na die oordeel van die mense staan die een kunswerk toringhoog bo die ander in kunsvaardigheid. En onder die mense: die bestuurder is verhewe bo dié wat vir hom werk, die minister bo sy sekretaris, die skoolhoof bo sy onderwysers, die direkteur bo sy amptenare.

Maar hoe belaglik is al die verhewenheid vanuit die oogpunt van die ewigheid! Hoe klein is al die aardse grootheid gesien vanuit die hemel! Hoe nietig is die mens, ook die magtigste onder ons, teenoor die Almagtige! Van benede gesien is die een berg hoër as die ander; maar uit die ruimte gesien, is die verskille maar baie klein. Na menslike maatstawwe staan die een kunswerk baie hoog bo die ander - maar alle kunswerke is maar 'n armsalige poging vergeleke by die skoonheid van God se skeppingswerk. Hoe belaglik is al ons meerderwaardigheidsgevoel teenoor die Een wat alleen verhewe is.

Daar sal baie rampe en swaarkry die aarde moet tref voordat ons, mensekinders, daardie meerderwaardigheidsgevoel afleer en waarlik in diepe ootmoed ons kleinheid besef, en ons neerbuig in die stof voor die heerlikheid van God se majesteit. Dit sal wel gebeur by die uiterste krisis, die laaste oordeel: “As die Here die aarde begin skud, vlug die mense in grotte in die rotse en in gate in die grond in vir die verskrikking wat van Hom kom en vir die glans van sy majesteit.” (Jes 2:19;83-vertaling). “En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.” (Luk 21:25-26; 53-vertaling).

O heerlike dag as die HERE alleen verhewe sal wees! As die Waarheid alleen aangehang sal word, as die loutere Goedheid alleen aanbid sal word, as die waaragtige edele Skoonheid alleen geprys sal word. As die son en die maan nie meer nodig het om te skyn nie, omdat die heerlikheid van God die nuwe hemel en die nuwe aarde sal verlig. “Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig” (Jes 60:20; 53-vertaling).

Maar hoe sal ons dit kan geniet as ons nie reeds in hierdie lewe geleer het om van alle hoogmoed en eiewillige vroomheid af te sien nie, en in ons denke, gevoel en oordeel die HERE alleen eerste te plaas nie?

Prof dr B Gemser in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css