Die Weg

 

Deur geloof alleen

“Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.” - 2 Korintiërs 5:7

Die geloof is die belangrikste element van die Christelike lewe. Dit is die gesindheid van die mens waardeur hy die helpende hand van God vasgryp en aan God vashou. Die Christelike geloof is 'n geloof in God alleen.

Ons kan God nie met ons menslike oog sien nie en ook nie met ons verstand omvat nie. Ons kan Sy bestaan alleen deur die geloof aanvaar en deur die geloof tree ons in gemeenskap met Hom. God openbaar Hom ook alleen aan die mens deur geloof. So sluit ook die verlossing deur Christus die geloof van die mens in. Die geloof is 'n onmisbare voorwaarde vir die skuldvergiffenis wat die versoening bring. Deur die geloof pas ons alles op onsself toe wat Christus in die wêreld gedoen het.

Paulus stel dan tereg die geloof teenoor dít wat ons met ons oë kan sien. Ons wil so baie keer eers iets met ons eie oë sien – soos Thomas in Johannes 20:25 “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.” Ons wil die weldade van God sien, sien dat Hy ons kan red ...... Daar is selfs mense wat sê: Wys God of Christus aan ons dan sal ons glo. Dis egter alleen die geloofsoog wat God kan sien.

Nie deur te sien nie, maar deur geloof. Dit hou ons staande in donker tye. Dit gee ons sterwensmoed en sterwenskrag, want deur die geloof weet ons dat ons 'n erfenis in die hemel het.

Ons word geroep om ons oë te vestig op die Leidsman en Voleinder van ons geloof – Jesus Christus. Ons moet alles vergeet en ons toevlug alleen tot Hom neem.

Nie deur te sien nie: Te midde van terugslae en die felste storms in ons lewens, maar ook wanneer die wonders van God ons siele verlig deur sy krag en heerlikheid, moet ons in aanbidding neerbuig asof ons die Onsienlike sien (Heb 11:27; 53-vertaling).

Ons wandel deur geloof – laat dit ons leuse wees deur ons hele lewe.

Ds PWA Bierman in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css