Die Weg

 

Soos kleipotte op 'n stampende wa

"Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek! Die krag wat alles oortref kom dus van God, nie van ons nie." - 2 Korintiërs 4:7.

As ons ons deur die lig van God se woord wil laat lei, sal ons ook die krag vir ons lewe daaruit put. Maar dan moet ons ons ou sondige natuur agterlaat om die uitnemendheid van die krag van God te kan ervaar.

God, wat eenmaal met die skepping gesê het dat daar lig sal wees, het weer in Jesus Christus lig gebring vir 'n donker en verloregaande wêreld  In Johannes 1:9 lees ons: “Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe...” Hierdie lig skyn in ons harte om ons tot nuwe kennis te bring – die kennis van Jesus Christus - sodat ons die heerlikheid van God in Christus kan sien, glo en aanneem. Dit is 'n goddelike skat, deur die Vader aan ons toevertrou. Maar hoe gaan ons daarmee om, want ons is soms tog so swak en steier dikwels onder die aanslae van die wêreld?

Ons weg deur die lewe is nie altyd glad en gelyk nie. Inteendeel, die pad lei soms oor “ruwe rotserande”, met ons soos kleipotte op 'n stampende wa. Daar is die hoogtes en dieptes langs elkeen van ons se lewensweg. Dit is dinge waarmee ons moet saamleef. En alhoewel ons dan soos die kleipotte maklik kan breek, is dit vertroostend om te weet dat Jesus Christus ons nooit verlaat nie en die Gees ons bystaan wanneer die aanvegtinge en twyfel ons wil oormeester.

Rondom jou ruis die eng'levoet
met liggewiekte treë,
hul kom die wand'laar tegemoet
en lei hom op sy weë.
Hul bied op Gods bevel hom aan
die hulp van will'ge hande,
en dra hom, waar die reispad gaan
oor ruwe rotserande.
(Ps 91:6 Totius beryming)

Maar omdat hierdie skat aan ons toevertrou is, rus daar ook 'n verantwoordelikheid op ons. Dit sê Paulus in Romeine 12:1:  “En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

-dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css