Die Weg

 

Die hoop van die opstanding

“Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom.” - 1 Korintiërs 15:1-2.

1 Korintiërs 15 is 'n lofrede op die hoop wat Jesus Christus se opstanding vir ons inhou. Paulus het sy brief aan die Korintiërs begin by die gekruisigde Christus as grondslag van sy prediking, en nou vorm die opgestane Christus die kroon daarvan. Die mens se heil lê in die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus.

Die evangelie van die kruis en die opstanding, is die enigste lewende evangelie wat verkondig kan word - die prediking van 'n daad van ewige en almagtige liefde. Dis die blye boodskap wat Paulus reeds aan hierdie gemeente gebring het. Hulle het dit aangeneem en staan ook vas daarin.

Maar nou is daar egter groot tekens van agteruitgang in die gemeente van Korinte. Daar is partyskappe in die gemeente wat die eenheid laat verbrokkel, en hul geestelike krag word verder deur onsedelikheid ondermyn.

Die grootste gevaar het egter geskuil in die dwaalleringe oor die opstanding uit die dode. Dis miskien die nawerking van die heidense invloed óf die gif van die Sadduseërs en die Esseners. Met kragtige argumente tree Paulus hierteen op en lê opnuut die fondament van die waarheid. Daar is en bly maar net één ware evangelie: Jesus Christus het vir ons sonde gesterf; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek uit die dode en dit volgens die Skrifte. Hierin word die kern van die evangelie saamgevat. Hy het gesterf sodat ons in Hom sal lewe.

Sy begrafnis is 'n bewys dat Hy dood was, maar ook 'n bewys van die waaragtigheid van sy opstanding.

So seker as dat Jesus vir ons gesterf het, begrawe en opgewek is, net só seker is dit dat ons hoop op die ewige lewe ons nie sal beskaam nie. Daar is geen ander evangelie nie, want daar is onder die hemel geen ander naam waardeur ons salig kan word nie as die Naam van Jesus Christus.

Ds PWA Bierman in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css