Die Weg

 

Die wysheid van die kruis

Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke; maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by God, is sterker as die mense.” - 1 Korintiërs 1:23-25 (53-vertaling).

Paulus verkondig Christus, die Messias wat aan die kruis gespyker en daaraan gesterf het om ons van ons sondes te verlos.

Vir die Jode en Grieke was die verkondiging van die Gekruisigde as Verlosser egter 'n swakheid en skande - 'n onbegryplike dwaasheid. Volgens die Joods populêre Messiasverwagting kon die kruis nie met die Messiasskap rym nie. 'n Gekruisigde was vir hulle vervloek en daarom was Jesus 'n valse Messias (Deut 21:22-23). Die Grieke was die filosowe en wysgere van daardie tyd. Filosofie en logika het die denke oorheers. Daarom was die blote feit dat iemand aan ‘n kruis vir iemand anders se sondes sou sterf, natuurlik die grootste onsin. Hulle kon nie die onbegryplike goddelike liefde as agtergrond van die kruis sien nie.

Paulus, met sy Damaskus-ervaring, sien egter in die kruis nie die simbool van skande nie, maar van goddelike neerbuigende barmhartigheid.

Die woord van die kruis kan nie met menslike wysheid uitgeredineer word nie, maar dis 'n heilsfeit, 'n daad en wonderwerk van God. Die menslike wysheid kan nie die geestelike nood van die mensheid bevredig nie. Daarom het God deur die aanbieding van die verlossing die menslike wysheid tot dwaasheid gemaak. Die hoogste wysheid kom in die gedaante van dwaasheid. Wanneer dit skyn asof God swakheid openbaar is dit juis dán wanneer Hy triomfeer oor die menslike wysheid en krag.

Die kruis maak  'n beroep op die geloof van die mens.  En hierdie geloof kan alleen kom deur die inwerking van die Heilige Gees in die wedergebore mens. Die ongeloof redeneer immers nie vanuit die Heilige Gees nie, maar dit redeneer vanuit die tydsgees; nie vanuit Christus nie, maar vanuit die onwedergebore mens; nie vanuit die “dwaasheid” van die kruis nie, maar vanuit die “wysheid” van hierdie wêreld: “Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God” (1 Kor 1:18).

Ds PWA Bierman in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css