Die Weg

 

Christus het aan ons die oorwinning oor die dood geskenk

“Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus”. - 1 Korintiërs 15:57.

Die dood, en daarmee saam die einde van alle menslike ambisies, is vir elkeen van ons bestem, klein en groot, ryk en arm, jonk en oud. Wat soek 'n woord soos "oorwinning" dan in dieselfde sin as die woord "dood"?

Toe Christus uit die dood opgestaan het, het Hy die dood vernietig en die poorte van die hel oopgebreek. So was dit al deur Hosea geprofeteer: “Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf?” (Hos. 13:14; 53-vertaling).

Hierdie waarheid, saam met ons geloof en die troos van die Heilige Gees, gee vir ons die krag om voort te gaan wanneer iemand ná aan ons te sterwe kom. Clark Pinnock het gesê: "God is nie net God vir die soet van die lewe nie, maar ook vir die bitter tye hier en nou!" Wanneer ons sy belofte van oorwinning oor die dood aanvaar, sal God die "moeilike tyd" in 'n "geseënde tyd" verander.

As die dood die laaste vyand is, en ja, Christus hét hom oorwin, kan ons weet dat die aardse dood nie die einde van die lewe is nie, en kan ons jubel daaroor. Wanneer ons magteloos moet toekyk hoe die dood ons kosbare skatte van ons af weg steel, moet ons onthou dat die dood ons geliefdes eintlik net weer in God se liefdevolle arms moet loslaat.

'En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word: "Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal"' (1 Kor 15:54).

Geloofd sy God met diep ontsag,
want Hy oorlaai ons dag aan dag
met ryke seëninge.
Wie sou Hom dan nie dank bewys,
die God van saligheid nie prys,
met al die hemelinge?
Dié God van volle saligheid
versterk ons in die dag van stryd
en dra ons deur die lewe.
Hy kan en wil en sal in nood,
selfs as ons sidder vir die dood,
volkome uitkoms gewe.
(Ps 68:9 beryming)

Verwerk uit: One Year devotions for women, deur Jill Briscoe.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css