Die Weg

 

Die plek vir ons berei

“In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.” - Johannes 14:2.

Hoe groot rustigheid behoort hierdie woorde van die Here Jesus nie vir ons te bring nie! Aan die anderkant van die graf wag daar vir die gelowige nie 'n onbekende land waar niemand seker van is nie. Dáár wag vir elkeen wat in Christus sterf 'n plek in die huis van die Vader met sy baie wonings. Deur die Here self toeberei.

Die woorde van die Here Jesus hierbo is deel van sy laaste onderwysing aan sy dissipels. Sy vertrek hoef sy dissipels nie te verontrus nie, maar dit moet hulle met blye hoop vervul. Hulle moet vertrou op God wat hulle Meester nie aan die kruis sal laat sterf omdat Hy onmagtig is om Hom te red nie – Hy het immers 'n doel daarmee. Hulle moet ook vertrou op Jesus self, want die dood bring nie 'n einde aan sy werk nie - Hy gaan dit daarbo voortsit en tot voltooiing bring. Die woning van die Vader waarheen Hy hulle vooruitgaan, is ruim genoeg om hulle te ontvang en almal wat in Hom sal glo.

Die “baie wonings” wys nie op 'n verskeidenheid van wonings nie, maar wel dat daar ruimte vir alle gelowiges is. Die hemelse woning is die sinnebeeld van die gemeenskap met die Vader. En die toestand word verwesenlik daar waar God sy teenwoordigheid met groot heerlikheid openbaar - in die hemel.

Huis van die Vader: plek van liefde, waar almal saamwoon onder een Hoof, besiel deur een Gees - een van siel, een van sin.  Dit is die plek van vrede waar 'n Sabbatsrus heers, en waar almal met hul Godgewyde lewens God in heerlikheid dien. Dit is die plek van saligheid waar geen rus meer verstoor word nie, en geen moeite en verdriet 'n mens meer benou nie.

Dit is vandag ook ons hoop, en ons verwagting. Nou lei ons weg nog deur dorings en struike - maar nogtans val die lig uit die Huis van die Vader op hierdie weg.

Ds JD Storm in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css