Die Weg

 

Ter wille van ons verlossing

Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo.” - Mattheus 27:42 (53-vertaling).

As 'n mens hierdie woorde lees, vervul dit jou met afsku en ontsteltenis vir die mag van die sonde; vir die diepe slegtheid waartoe die mens kan kom. Die sonde is nie 'n denkbeeld uit die antieke tyd nie, maar 'n ontsettende mag in die teenswoordige wêreld. 'n Sterwende word deur verbygangers om sy hoogste besit, sy Godsvertroue, bespot. Die verbygangers is nie heidene nie, ook nie net mense uit die volk nie, maar owerpriesters, skrifgeleerdes, ouderlinge. Hoe diep het die mens geval, hoe laag het hulle gesink!

En tog bring hierdie spottende verbygangers onbewus die hoogste hulde aan Jesus. Hulle stem toe dat Hy ander gered het. Dit het by Hom altyd gegaan oor ander en nooit oor Homself nie. Hulle het sy reinheid, sy liefde, sy opoffering gehaat, omdat hulle self so onrein, so liefdeloos, so selfsugtig was. Hulle voel dat Hy sterker, reiner en liefdevoller was as enige mens op aarde. En soos die donkerheid die lig haat, so haat hulle Hom, die Sondelose.

Wat 'n diepte van lyding vir die Heiland wat nooit aan Homself nie, maar altyd aan ander gedink het! Hierdie spot kom as 'n sataniese verleiding: “Laat Hom nou van die kruis afkom en ons sal in Hom glo." Hy wat oor legioene engele kon beskik was seker in staat om van die kruis af te kom. Maar ter wille van sy Goddelike opdrag mog Hy dit nie doen nie. Hy het gekom om ander te red, om God se wil te doen tot die allerlaaste toe. Geen mag van spot, van kruis, van dood, was sterk genoeg om Hom te beweeg om Homself bo ander te verkies nie; eie wil te kies bo die wil van God nie. Deur Homself nie te red nie het Hy ons Redder geword.

Nie Myself nie maar die verlossing, die heil van ander. Hoe staan dit met ons? Gaan dit by ons altyd om onsself of dink ons aan ander?

Dr JH Greyvenstein in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (effens verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css