Die Weg

 

Verlossing aan die kruis

“En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle Hom daar gekruisig..” - Lukas 23:33a.

Vyf dae tevore is Jesus juigend en jubelend Jerusalem binnegelei. Maar nou volg Getsemane, die wrede geseling, die kroon van dorings en die uitputtende voortdrywing van die een na die ander om veroordeel te word. Onder spot en belediging word Hy uitgelei na Golgota om gekruisig te word. In sy hande en voete word die spykers ingeslaan. Die kruispaal word in die grond geplant. Die bloed vloei uit sy hoof, sy hande en voete, en so stry Hy die wrede, smartlike stryd van die kruisdood. Wat het Hy gedoen dat 'n hele volk Hom uitwerp en Hy as 'n misdadiger moes sterf? Was dit die einde van sy lewenswerk, Hy die weldoener van die mense, die Heilige van God?

Rein en heilig het Hy die land deurgegaan, vol barmhartigheid, die vriend van vermoeides en kragteloses, die heelmeester van die krankes, die helper vir almal wat in nood was. Vir almal wat nie geestelik blind was nie, het sy werke en lewe getuig dat Hy 'n gesant van God was. En nou sterf Hy met 'n gebroke hart en in sielelyde onder die las van sonde wat op Hom druk, en wat hier by die kruis tot so 'n ontsettende openbaring kom. Hy bid nie om sy lewe nie, Hy roep nie om hulp nie, Hy dreig nie met straf nie.

Hy het Homself verneder tot die dood, ja die dood aan die kruis. Hy sterf nie as Martelaar nie maar as Verlosser, wie se dood vir ons die lewe bring. “Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” (Jes 53:5; 53-vertaling).

Hoe kan die mens ooit God se raad deurgrond! Die kern van die versoeningsleer is dat die liefde van God deur die dood van Christus vir die mens 'n weg tot verlossing gebaan het, redding uit ondergang, vergewing van sonde, en lewe uit die dood. En die gelowige van alle eeue bely uit die diepte van sy hart:

Middelpunt van ons verlange,
U bring rus in ons gemoed!
Jesus, met ons dankgesange,
loof ons steeds U liefdegloed!
Op die diepbedorwe aarde
Het U, Heiland, neergedaal
en vir elke skuldbeswaarde
met U kosbaar bloed betaal.

Dr JH Greyvenstein in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css