Die Weg

 

Sielestryd in Getsemane

“En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” - Mattheus 26:39 (53-vertaling).

Die sielestryd van Jesus in Getsemane is seker een van die aangrypendste dele in die lydensgeskiedenis van die Here Jesus Christus. Die eg menslike in hierdie stryd is treffend.  Kort tevore by die Pasgaviering het ons Jesus gesien, omstraal met goddelike heerlikheid, in volle bewustheid van sy eenheid met die Vader en met volle sekerheid van die oorwinning.

Hier in Getsemane is dit alles so menslik: sy vrees vir die dood, sy stryd teen sy eie wil, sy sielsbehoefte aan die nabyheid van sy dissipels. Hier kom Hy die mens so dig naby. Dit sou egter 'n oppervlakkige beskouing wees om die bitterheid van sy siele-angs en stryd te soek in die vrees vir die dood. Duisende het Hy besiel om in die aangesig van die dood oorwinningsliedere te sing en met 'n jubel in die hart die ewigheid in te gaan. En sou Hy self so swak gewees het om te beswyk vir die vrees van die dood?

Die betekenis lê veel dieper. Hy was beangs vir die neerdrukkende sondelas van die mensheid wat as 'n verskrikking op Hom neergekom het. Wie kan verklaar wat dit vir Hom, die Reine, Sondelose moes beteken om Hom as 'n offer te stel vir 'n skuldige wêreld, en in siel en liggaam die vloek van die sonde te ervaar?

Onder die sondelas sou Hy verlate wees van die Heilige God. Sy hele lewe was in gemeenskap met God. Hoe moes Hy die moontlikheid ervaar om deur God verlaat te word?

Sou Hy die kruisdood, wat Hy gesien het as 'n betaling vir die sonde waaraan Hy geen deel gehad het nie, aanvaar as 'n offer vir vele tot vergewing van sonde, of sy eie wil volg en die dood ontvlug? Eie wil volg of God se wil doen?

Die bron van al ons ellende en neerlae is die handhawing van ons eie wil teenoor God se wil. Dit het die mensheid die Paradys ontneem. Hier in Getsemane word deur Jesus die Paradys herwin deur die volkome opoffering van sy wil aan God. Laat U wil geskied. Dit is die sleutel van die hele verlossingswerk van Christus. Nie slegs berusting of onderwerping nie, maar blymoedig van harte instem in die weë van die Vader al voer dit tot die kruis.

Die grootste kwaad, die grootste onheil in die wêreld is die handhawing van eie wil teenoor God se wil.

“My Vader, nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

Dr JH Greyvenstein in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css