Die Weg

 

Tekens van die tye

‘n Slegte en owerspelige geslag soek na ‘n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. En Hy het hulle verlaat en weggegaan.” - Mattheus 16:4 (53-vertaling).

Die Fariseërs en die Sadduseërs wou van Jesus 'n teken sien dat Hy wel die Messias is. Hy antwoord hulle met die vraag hoe hulle, wat sulke skerp waarnemers is en wat weet hoe om die voorkoms van die lug te beoordeel, nie daartoe in staat is om die tekens van die tye te kan onderskei nie. Kon hulle dan nie uit Jesus se optrede merk dat die volheid van die tyd aangebreek het nie?

Jesus weier hulle versoek en verwys hulle na die teken van Jona. Soos Jona, wat uit die diepte van die see gered is ter wille van die sondige stad Ninevé, so sal Jesus deur die diepste vernedering gaan en uit die graf verrys. Maar hulle het daar geen ag op geslaan nie, net soos ook nie op die ander tekens en wonders wat Jesus gedoen het nie. Sulke verharde en ongelowige mense is daar ook vandag nog. Hulle slaan geen ag op die tekens wat hulle kan sien nie. Soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes wil hulle nie die tekens hê wat God gee nie, maar soek na tekens ooreenkomstig hulle eie sin en wil.

Daar is ook vandag tekens, baie, as ons maar net daarop ag wil slaan. God gee die regte tekens op die regte tyd en op die regte plek. Die tekens wat te sien is, sien ons egter nie raak nie, of ag ons nie voldoende nie. Ons wil ander hê. So is die mens, so is ons almal in meerdere of mindere mate. Ons is nie tevrede met wat vir ons gegee word nie. Ons soek iets anders, iets nuuts, iets meer sensasiewekkend.

Daarom moet ons ook die woord ter harte neem: ”Aan u sal geen teken gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet.” Om dit breër te beskou: die profetiese tekens van die tye is vir ons opgeteken in die Skrif. Ons het niks méér nodig nie.

Ds AJG Oosthuizen in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css