Die Weg

 

Die evangelie is soos suurdeeg

“Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat ‘n vrou neem en in drie mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is.” - Matteus 13:33 (53-vertaling).

Dit is kenmerkend van ons mense dat ons van reklame hou. In die sakewêreld het ons die waarde geleer van advertensies. Daarom is ons geneig om ook in ons godsdiens dieselfde sensasionele advertensies te wil toepas. Jesus leer ons met die gelykenis van die suurdeeg iets anders. Hy vergelyk die koninkryk van die hemele met die suurdeeg waarmee 'n vrou die meel insuur. Hierdie suurdeeg verdwyn voor die oog as dit met die meel gemeng word. Niemand sien of hoor iets van sy werking nie. Daar vind geen dramatiese omwentelings plaas nie. Daar is niks wat 'n sensasie kan veroorsaak nie. 'n Onbekende sou sê daar gebeur niks. Intussen is die suurdeeg egter besig om sy werk te doen, en hierdie werking, hoe onopvallend dit ook al plaasvind, gaan aan tot die hele deeg deursuur is. Eers dan is die gevolge merkbaar. Hoe en wanneer die suurdeeg die deeg laat rys het, kan nie vasgestel word nie. Tog was die werking daar.

Dit is so kenmerkend van die tydgees dat ons wil sien en ondervind. Ook die godsdiens moet sensasioneel wees en opspraakwekkende omwentelings teweegbring. Van die stil en ongesiene werking van die evangelie wil ons tyd nie hoor nie. Dit is te langsaam, te eentonig. Daar moet emosionele opwekking wees. Met groot gebaar word gepraat van die volle lewe, die oorwinningslewe. Bekering moet oombliklik en opspraakwekkend wees.

Jesus leer iets anders. Die evangelie doen sy werk soos die suurdeeg. Dit is nie opvallend nie, dit is nie luidrugtig nie. Dit veroorsaak geen opspraak nie. Maar die werking is seker en onkeerbaar. Die evangelie sal die wêreld deursuur. Dié wat gelowig wag, en stil tevrede sy werk vir die koninkryk van God doen, sal dit sien. Dit verseker Jesus in hierdie gelykenis.

Ds AJG Oosthuizen in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css