Die Weg

 

Voorbereid vir die Koninkryk (10)

Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” - Johannes 3:3 (53-vertaling).

“As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?” - Johannes 3:12 (53-vertaling).

Nikodemus was 'n Fariseër. Maar in vergelyking met die ander Fariseërs het hy nie die leringe van Jesus summier verwerp nie. Uit vrees wat die ander Fariseërs van hom sou dink, kom Nikodemus in die nag na Jesus. Net soos sy tydgenote, het hy geglo aan die koms van 'n Messiaanse koninkryk. Hy het geglo dat die komende Messias die wêreldse magte sal vernietig en dat die “regverdiges”, weens hul ywer vir die Wet, deel sal word van hierdie koninkryk. Hy het gemeen dis 'n aardse ryk waarin die Joodse ideaal van 'n Godstaat tot verwesenliking sal kom.

Maar die koninkryk van God waarvan Jesus Christus praat, is nie van hierdie wêreld nie. Nee, dis heeltemal anders en vorm 'n teenstelling hiermee. Dis eienaardig, maar in daardie ryk is alles presies andersom as in hierdie wêreld. In daardie ryk is nie eer en rykdom en mensverheerliking die faktore wat die botoon voer nie. In daardie ryk is juis dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, dié wat treur, die sagmoediges, dié wat honger en dors na geregtigheid, die barmhartiges, dié wat rein van hart is, die vredemakers, dié wat vervolg word terwille van die geregtigheid, dié wat beledig en vervolg word ter wille van Christus, .......

As dít die kenmerk is van die koninkryk van God, dan moet ook die mens wat in daardie koninkryk wil kom natuurlik heeltemal anders wees: hy moet 'n nuwe mens wees. En dit kan hy alleen wees as hy opnuut gebore word. Die “wêreldse” mens pas nie in daardie hemelse koninkryk nie. Die wedergeboorte maak hom eers daartoe geskik. En dis daarom dat Jesus vir Nikodemus gesê het: Die mens moet weer gebore word.

CH Spurgeon het gesê: 'Om wedergebore te word, is so geheimenisvol dat 'n mens dit nie in woorde kan omskryf nie.“Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. ” (Joh 3:8). Nogtans tree daar by die wedergebore mens 'n verandering in wat waargeneem kan word in sy gevoelslewe, en in sy denke en dade. Dit is verhewe bo die menslike natuur. Dit is nie asof dit 'n operasie is wat jy op jouself uitvoer nie. Iets nuuts word aan jou toegevoeg wat in jou hart werk, jou siel vernuwe en jou hele menswees beïnvloed. Dit is nie 'n verandering van jou naam nie, maar 'n vernuwing van jou aard, sodat jy nie meer die mens is wat jy vantevore was nie, maar 'n nuwe mens in Christus Jesus.'

Saamgestel uit:

Ds W van Bergen in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans.
CH Spurgeon: Morning by Morning.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css