Die Weg

 

Voorbereid vir die Koninkryk (8)

“Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” - Mattheus 5:10.

Die kinders van God se koninkryk is anders as die kinders van die wêreld. Ons het 'n ander lewenstyl. Ons het ander norme en waardes. God se wil (geregtigheid) is die hoogste gesag wat ons op elke terrein van die lewe probeer eerbiedig en uitlewe. En dit is juis hierdie andersheid wat ons in botsing bring met die kinders van die wêreld. Vervolging en veragting is dikwels die prys wat ons moet betaal vir die konsekwente uitlewing van ons geloof.

Die Here Jesus het nooit die indruk probeer wek dat dit maklik is om Hom te volg nie. Hy het deurentyd gewaarsku dat die wêreld ons sal haat en vervolg (Joh 15:18; 16:33). Om Hom te volg beteken om jouself te verloën, jou kruis op te neem en om ter wille van Hom enigiets te verduur (Mark 8: 34). Het jy al gelees wat Paulus alles ter wille van die evangelie moes verduur? (Lees gerus 2 Kor 11:23-28). Wat verduur óns ter wille van ons geloof? Niks nie? Is dit nie miskien te wyte aan die feit dat ons so lou is in die uitlewing van God se wil dat ons byna nie van die wêreld onderskei kan word nie? (Openb 3:16).

Maar te midde van vervolging en veragting is daar vir die gelowiges een troos: ons het deel aan God se koninkryk en niemand kan ons daarvan beroof nie (Rom 8: 38-39).

Gebed: Here, maak ons bereid om ongeag enige bedreiging getrou aan U te wees. Amen.

Uit: Lig en Lewe 1978.

(Word vervolg)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css