Die Weg

 

Voorbereid vir die Koninkryk (7)

“Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.” - Mattheus 5:9 (53-vertaling).

Dit is die sewende van die saligsprekinge, en sewe is die getal van volkomenheid in goddelike terme. Dit mag wees dat die Heiland hierdie saligspreking juis sewende op die lys geplaas het, omdat die mens daarmee die naaste kom aan die volmaakte mens in Christus Jesus. Hy wat volkome saligheid wil besit (vir sover as wat dit op die aarde geniet kan word) moet by hierdie sewende saligspreking kan uitkom en 'n vredemaker word.

Daar is ook 'n betekenis in die posisie van hierdie teks. Die voorafgaande vers spreek van die saligheid van "die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.” Ons kan dit wel verstaan dat ons eers “rein van hart” moet wees voordat ons vredeliewend kan wees.

Ons vredeliewenheid moet egter nooit 'n ooreenkoms met die sonde, of verdraagsaamheid met die kwade inhou nie. Ons moet rotsvas staan teenoor alles wat stryd voer teen God en sy heiligheid. Slegs dan, wanneer die reinheid in ons hart 'n uitgemaakte saak is, kan ons oorgaan na vredeliewenheid.

Net so volg die volgende vers nie sonder rede op die saligheid van die vredemakers nie. Want hoe vredeliewend ons ook al in hierdie wêreld is, sal ons tog maar die meeste van die tyd verkeerd beoordeel en verkeerd verstaan word. En dit is geen wonder nie, want selfs die Vredevors bring, deur sy einste vredeliewenheid, stryd op die aarde vanweë die sondige natuur van die mens. Hyself, hoewel Hy die mensdom liefgehad het, en geen kwaad gedoen het nie, was "verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid" (Jes 53:3). Maar, sodat die vredeliewende van hart nie ontsteld sou wees wanneer hulle hul vyande teëkom nie, word daar in die volgende vers bygevoeg: “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” Dan word die vredemakers nie alleen salig genoem nie, maar ook oorlaai met seëninge.

Gebed: Here, gee ons genade om hierdie sewende saligspreking te bereik! Reinig ons harte, dat ons eers rein kan wees en dan vredeliewend kan word, en versterk ons, dat ons vredeliewenheid ons nie tot lafhartigheid en wanhoop lei wanneer ons om U ontwil vervolg sal word nie.Amen.

Uit: Evening by evening, deur CH Spurgeon

(Word vervolg)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css