Die Weg

 

Voorbereid vir die Koninkryk (3)

“Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe” – Mattheus 5:5 (53-vertaling).

“Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” – Mattheus 11:29 (53-vertaling).

“Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie” – Galasiërs 6:1 (53-vertaling).

Ongevoelige mense besit feitlik die hele wêreld en bereik skynbaar ook die hoogste posisies in die samelewing. Hulle laat hulle nie in 'n hoek druk nie, maar druk baie ander in 'n hoek. Jesus weet egter van beter. Hy sê dat hierdie ongevoelige mense aan die einde niks sal beërwe nie. God het hulle nie opgeneem in sy verbond nie. Hy bemaak die nuwe hemel en die nuwe aarde alleen aan die sagmoediges.

“Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe." Die sagmoediges is dié mense wat geleer het om nie te vinnig veronreg te voel nie, nie te fyngevoelig te wees nie en wat toegewings kan maak as God dit in sy koninkryk van hulle vra. Die sagmoedige sê: “Ek gee veel meer as wat jy vra - nie net een kilometer nie, maar twee; nie net my onderkleed nie, maar ook my bokleed; nie alleen die regterwang nie, maar ook die linkerwang” (vgl Mat 5:21 en Luk 6:29).

As daar iets is wat teen ons hele natuur indruis, is dit om sagmoedig te wees. En omdat ons meestal nie sagmoedig kán wees nie, praat ons neerhalend van die sagmoediges asof hulle ruggraatloos en sentimenteel is. Ons wil liewer sterk en gehard voorkom. Maar intussen is ons nie sterk genoeg om sagmoedig te kan wees nie. Ons is so bang daarvoor, omdat ons nie die geheim ken om ewige lewenswins uit tydelike lewensverlies te ontvang nie.

Sagmoedigheid is die vrug van die Heilige Gees en nie van ons onheilige vlees nie. Daarom het sagmoedigheid niks met slapheid en ruggraatloosheid te doen nie, maar wel alles met selfverloëning. Die Heiland was so sterk dat Hy sagmoedig kon wees en vir sy vyande kon bid. Wat Hy met sy lewe gesê het, is: “Leer van My - en nie van die stoere Fariseërs nie”.

Waar is ons sagmoedigheid? As ons deur die Gees wandel, sal ons die gevalle medemens nie uit die hoogte aanspreek nie, maar in 'n gees van sagmoedigheid op die regte pad bring, omdat Christus ons in alle sagmoedigheid op die regte pad gebring het.

Bid dan dat die Gees van God ons so sterk maak dat ons sagmoedig kan wees.

Uit: Venster op het leven, deur Ds J Overduin.

(Word vervolg)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css