Die Weg

 

Voorbereid vir die Koninkryk (1)

“Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” - Mattheus 5:3 (53-vertaling).

"Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel” – Mattheus 5:3 (83-vertaling).

Die1953 vertaling praat van: “Salig is die wat arm van gees is...” Dit het tot allerlei eienaardige verklarings aanleiding gegee. Sou dit dalk dui op iemand wat geestelik versteurd is of op iemand wat letterlik worstel met armoede? Die uitleg uit die oorspronklike tale help ons egter uit dié verknorsing. Die Hebreeuse en Aramese woord vir armoede het 'n interessante ontwikkeling deurgegaan: iemand wat letterlik arm is, het geen mag gehad om noemenswaardige invloed uit te oefen nie. En omdat hulle geen invloed gehad het nie, is sulke mense deur die samelewing verag en geminag.

Omdat hierdie mense deur die samelewing verag is, kon hulle alleen hul hand na God toe uitsteek om hulle totale afhanklikheid van God te bely. Om in volle ootmoed, gebonde aan die lewende God te leef; om innerlik te verstaan dat uiterlike dinge geen sekuriteit kan bied nie, lê aan die wortel van ware Christenwees. 'n Lewe in totale afhanklikheid van God beteken om ryk te wees in dié dinge wat eintlik saak maak. Al ondervind Smirna (vgl. Openb 2:9) groot verdrukking en armoede, is hulle tog ryk in die geestelike dinge.

Ook dié mense wat treur oor hulle sonde en geestelike bankrotskap kry die versekering dat hulle vertroos sal word. Hulle hartseer is nie oor hul eie verlies nie, maar oor God se eer. Daarom betaam dit ons om oor God se wêreld te treur wanneer ons sien hoe die sonde dit vuisvoos verinneweer. Ons vertroosting lê daarin dat ons met opgewondenheid kan bely dat ons in lewe en in sterwe aan ons verlosser Jesus Christus behoort. Die sagmoedige wat nie met bravade of vergelding of bitterbek deur die lewe gaan nie, maar volledig op God vertrou en met blymoedigheid en selfbeheersing met sy medemens omgaan, is reeds 'n volle erfgenaam van God.

Here Jesus, wanneer ons u grootheid aanskou, besef ons ons totale afhanklikheid van U.

Prof Jan du Rand in: “Toegewy aan God”. (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)

(Word vervolg)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css