Die Weg

 

Die Enigste Waarheid – en hierdie Waarheid maak ons vry

Ons sal vanaf 28 Februarie tot 20 Maart uitstedig wees. Die daaglikse boodskappe gaan dan 'n bietjie rus. Die volgende boodskap sal DV eers weer op 21 Maart uitgestuur word.

-----------

God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer” - Handelinge 17:30.

Onkunde - die gebrek aan kennis - lei tot 'n mens se ondergang. 'n Onkundige mens is soos iemand wat in die duister rondtas. As jy in die donker wil rondbeweeg moet jy daarop reken dat jy jou baie seer kan stamp of selfs oor iets kan struikel. 'n Mens kan net vry rondbeweeg as daar lig is. Dit geld vir alles in die lewe, maar die meeste vir dít wat die diepere vrae van die lewe aanbetref.

Geen mens kan sien wat in die toekoms sal gebeur nie. Wat lê vir ons voor: voorspoed of teëspoed, gesondheid of siekte, vrede of oorlog, lewe of dood? Ons weet dit nie en daarom wens ons iemand maar net die beste toe wanneer hy/sy aan die begin staan van 'n nuwe lewensjaar. Maar op die ou end is al ons beste wense net maar wense.

Ons hoef egter nie in die donker rond te tas vir die één ding wat die belangrikste in ons lewe behoort te wees nie. Daarvoor het ons reeds die lig. Paulus sê aan die Atheners, en aan ons, dat die tyd toe die mens in onkunde met betrekking tot God, die wêreld en die mens geleef het, vergoed verby is. Die mens het nie nodig om sy eie denkbeelde van God te maak nie.

Die bevrydende boodskap van hierdie waarheid is dat daar maar één lewende God is en wat Homself deur sy Seun geopenbaar het. Die mens het nou die kennis van die lewende God en daarom kan hulle nou maar wegdoen met al hulle afgode van goud, silwer en klip. Ja, en dit geld nie net vir die Atheners nie, maar ook vir ons.

Ons moet ons eie geestelike afgodsbeelde wat ons in ons gedagtes skep, vernietig, omdat dit ons gevange hou in die kokon van ons eiewilligheid. In ons onkunde vertrou ons op mense, op finansiële stelsels, op wêreldheersers....... Deur sy apostel verkondig God aan alle mense: moenie vasgevang wees in die duisternis van julle onkunde nie. Hy verkondig die waarheid wat alleen te vinde is in die lewende God. En hierdie waarheid maak ons vry.

Ons lewe in onkunde met betrekking tot ons eie toekoms. Ons weet nie wat die toekoms ons sal bring nie, máár één ding weet ons: Jesus Christus gaan saam met ons, al die pad. Hy is die Lig vir ons onbekende lewenspad. Maar dan moet ons ons eie afgode laat staan en ons tot die lewende God wend. Anders bly ons in die beperktheid van ons duistere onkunde.

Wat sou dit ons baat as ons alles van die toekoms weet, maar niks van die lewende God in Christus nie? Hoe troosteloos sou die wêreld dan nie daar uitgesien het nie! Sal dit nie beter wees om niks van die toekoms te weet nie maar alles van die lewende God in Christus? Dan sal ons tog die sin in alles wat met ons en om ons gebeur, kan raaksien!

-dw-

(Met erkenning aan ds J Overduin in: Bevrijding)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css