Die Weg

 

'n Doel vir my lewe

Die afgelope tyd was ek en my vrou self ook die slagoffers van die COVID-19 virus. Behalwe dat die virus ons fisies buite aksie gestel het, is ons ook geestelik oordonder deur al die slegte berigte van mense se politieke sug na mag en rykdom - selfs ten koste van ander mense. Voeg daarby 'n dreigende wêreldoorlog, dan wonder jy oor die werklike sin van die lewe. Wat die wêreld aanbetref is dit seker soos wat 1 Korintiërs 15:32 sê: “laat ons eet en drink, want môre sterf ons!” Watter nut het die lewe dan? Dit het my weer die woorde van Oswald Chambers laat onthou:

--------

“Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus! Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde” - Efesiërs 1:3-5 (53-vertaling).

Die eerste wat gebeur nadat ons tot die besef gekom het dat God ons in Jesus Christus uitverkies het, is die verandering in die manier waarop ons die wêreld beskou, asook ons verhoudings met die mense en dinge om ons - ons word immers verander om ons aan God diensbaar te stel volgens Sy voorafbepaalde doel.

Die ganse menslike geslag is geskape om God te verheerlik en hulle in Hom te verheug. Die sondeval het die mens egter 'n verkeerde weg laat inslaan. Maar dit het God se plan met die mens nie in die geringste verander nie. En wanneer ons geestelik in Christus weergebore word, kom ons tot die besef van God se groot doel met die mens, naamlik dat Hy ons vir Homself geskape het. Hierdie wete dat ons deur God uitverkies is, is die vreugdevolste op aarde en ons moet leer om op God se doel met ons te vertrou. Dan dra ons ook God se belange in hierdie wêreld op die hart. Die liefde van God, ja selfs Sy eie natuur, word deur ons uitgedra. Die liefde van God, en Sy karakter, as ons dit so mag stel, word in Johannes 3:16 uitgestraal: "God het die wêreld so liefgehad..."

Ons moet ons siel oop en ontvanklik hou vir God se skeppingsdoel met ons. En ons moet daarteen waak dat ons eie opvattings nie hierdie doel versluier nie. As ons dit wel doen, sal daar 'n tyd kom dat God dit self uit die weg sal ruim, ongeag hoe pynlik dit ook al mag wees. As uitverkore kinders van God, het Hy ons geroep tot diensbaarheid, dit is, mense in wie God verheerlik sal word. Dit is eers wanneer ons besef dat dit deur die verlossing van Jesus Christus is dat ons volkome geskik gemaak word vir God se doel, dat ons sal verstaan waarom Jesus so onversetlik was in Sy eise. Hy vereis gehoorsaamheid van sy kinders, want Hy het ons geseën met die geestelike seëninge wat alleen by God te vinde is.

Waak en moenie God se doel met jou lewe vergeet nie.

Uit: My Utmost for His Highest, deur Oswald Chambers

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css