Die Weg

 

Moenie dat die sorge van die lewe jou verlam nie

(Terwyl die  COVID-virus hier by my nog steeds stoei om ons plat te laat lê, herhaal ek hierdie boodskap uit 2017.)

“Mag die HERE u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!”- Psalm 20:2 (53-vertaling).

Psalm 20 is beide 'n gebed en 'n danklied. Dit is waarskynlik gesing voor 'n geveg, wanneer die offers gebring is. Ons weet dat Israel nie uitgetrek het om te veg sonder om eers aan God te offer nie. Ons dink aan die offer wat Samuel gebring het en waarvan ons lees in 1 Samuel 7 vers 10: “Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader kom om teen Israel te veg, het die HERE dit dié dag met ‘n groot geluid laat donder oor die Filistyne, en Hy het hulle in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel.”

Elke mens ken “'n dag van benoudheid”. Daar kom tye in ons almal se lewens wanneer die dinge wat rondom ons gebeur ons benoud laat voel. En wanneer 'n mens benoud is, voel jy asof jou siel nie lewegewende asem kry nie, asof jy geen lig sien vir die pad vorentoe nie.

Ons lees van die Here Jesus, toe Hy in Getsémané was: “My siel is diep bedroef, tot die dood toe” (Matt. 26:38). In Lukas 22 vers 44 lees ons: “En toe Hy in 'n sware stryd kom, het Hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val”. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel om in benoudheid te bid. Dit was ook wat Dawid en die volk gedoen het. Hulle het gebid en gejuig in die wete dat God hulle die oorwinning sou skenk. Hoeveel te meer kan ons juig, wetende dat Jesus reeds vir ons die oorwinning behaal het! Hy het oor alle omstandighede geseëvier en Hy sal ons ook uit elke benoudheid uitlei.

Die sorge van ons lewe kan ons soms verlam. Maar as ons ons sorge in gebed en danksegging voor God neerlê, sal God se vrede ons harte vervul. Dit is die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Uiterlik sal daar miskien niks opsigtelik verander nie, maar innerlik sal ons so versterk word dat ons ons sorge die hoof sal kan bied. Ons sal kan juig in Hom.

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.“ (Fil 4:6-7).

Uit: ‘n Lig vir my pad deur Nig Sans.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css