Die Weg

 

Om tevrede te wees

(Hierdie is 'n herhaling van 'n boodskap wat in 2013 gepubliseer is onder die titel: Die geheim van vergenoegdheid)
---------

“Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” – Filippense 4:4.

Dit wil voorkom asof vergenoegdheid, dit is, om tevrede te wees met wat jy het, besig is om 'n rare verskynsel te word. Luister maar net na die gesprekke van mense en hoor hoe hulle kla. Dit lyk asof die wêreldse mentaliteit van "groter is beter", "opwaartse mobiliteit is noodsaaklik", " ‘n mens kan nooit teveel hê nie" en “die gras is groener-êrens-anders”, sy weg gevind het na ons Christelike denke. Waar dit nie tuishoort nie!

Wat is die rede vir hierdie treurige toestand van sake? Ons word gebreinspoel om ontevrede te wees. Die ekonomie is immers gebaseer op onvergenoegdheid. Die geldgedrewe wêreld probeer mense beïnvloed deur hulle ontevrede te maak met wat hulle is en wat hulle het. Voeg daarby ‘n gebrek aan insig en ‘n verkeerde beskouing van die lewe, en jy kry ontevrede mense. Die opvatting is blykbaar dat ‘n mens genoeg moet besit sodat jy kan terugsit, ontspan en geen sorge in die wêreld hoef te hê nie. Dan eers kan jy tevrede wees. Hierdie wêreldse definisie van tevredenheid is onbereikbaar, want ons het sogenaamd nooit genoeg nie en dinge bevredig ons nooit lank genoeg nie. Tog smag ons na tevredenheid, en ons weet dat die een wat in Christus is, veronderstel is om vergenoegd te wees.

Daar is 'n geheim aan vergenoegdheid. Paulus praat daarvan in Filippense 4. Hy sê: “ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is” (vers 11 53-vertaling). Sy tevredenheid het nie gespruit uit wêreldse dinge en besittings nie, maar dit was ‘n heerlike vergenoegdheid, 'n innerlike vrede, wat deur al God se kinders ervaar kan word.

Wat is dan die geheim van Paulus se vergenoegdheid? Hy sê dit in verse 4-14. Dit bestaan uit ‘n aantal beginsels. Die eerste is: “Wees altyd bly in die Here” (vers 4). Paulus was bly en vol vreugde, al was hy in die tronk, omdat hy geweet het dat Christus by hom was. Met Christus by hom kon hy bo sy omstandighede uitstyg.

Die tweede beginsel vind ons in vers 6: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend”. Dit is vér verwyder van die wêreld se: "don’t worry, be happy". Om te bid, beteken om te vertrou. Dit is geloof in aksie.As jy nie in geloof tot God bid nie, verbeur jy die vrede wat tot vergenoegdheid lei. Jou vertroue op God, ook in moeilike tye, maak jou hart rustig.

Die derde beginsel vind ons in verse 8-9: “... alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is - watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees - daarop moet julle julle gedagtes rig ..... En God wat vrede gee, sal by julle wees".

Die vierde beginsel vind ons in vers 13. Ons moet altyd onthou dat Christus ons die krag gee om alles in die lewe te kan hanteer: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee” (53-vertaling).

Die laaste beginsel vind ons in vers 14. Dit is om deel te wees van, en aktief betrokke te wees, binne die gemeenskap van die gelowiges. Ons moet die onderlinge band wat ons in Christus Jesus het, voortdurend voed, mekaar ondersteun en deel in mekaar se vreugdes en verdriet.

Geliefdes, vergenoegdheid is 'n nie 'n onmoontlike droom nie. Dit kan deur al God se kinders geniet word. Dit is beskikbaar vir almal. Laat ons Paulus se geheim in die praktyk toepas. Kom ons begin nou!

Gerry Whetstone (Verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css