Die Weg

 

Waar sal ons hulp vandaan kom?

'Daarom, hoor die woord van die HERE, julle spotters, regeerders van hierdie volk in Jerusalem! Ja, julle sê: “Ons het 'n verdrag met die dood gesluit, met die doderyk 'n ooreenkoms aangegaan. Wanneer die verswelgende vloed verbykom, sal dit ons nie bereik nie; want ons het leuens ons skuilplek gemaak, en agter bedrog kruip ons weg.” Daarom, so sê my Heer, die HERE: “Kyk, Ek lê 'n fondamentklip in Sion, 'n uitgesoekte klip - 'n kosbare hoeksteen as fondament gelê. Die een wat vertrou, hoef nie haastig weg te gaan nie.' - Jesaja 28:14-16 (2020 vertaling).

Die regeerders van die volk is die leiers, die politici. Húlle is die wyses en verstandiges wat die besluite moes neem en rigting moes gee in die tyd waarin Jerusalem deur die wêreldmag van Assirië bedreig is. In hul wysheid het hulle 'n ooreenkoms met Egipte gesluit om Juda en Jerusalem uit die hand van Assirië te red. Vir hulle was hul ooreenkoms met Egipte so goed soos om 'n verdrag met die dood en die doderyk téén Assirië aan te gaan. Dit was nou die wysheid van die wyses. Hulle het gedink dat hulle met hul politieke aksies die lewe van Juda en Jerusalem veilig sou stel. Maar hulle het nie gedoen wat die HERE van hulle gevra het nie: “In bekering en rustigheid lê julle redding, in kalmte en vertroue lê julle krag” (Jes 30:15; 2020 vertaling). Hulle hoef niks te doen nie, nie die wapens op te neem nie, nie verdrae te sluit nie. Die HERE sal vir hulle stry vanweë sy verbond met Dawid en sy huis. Die HERE sal self Jerusalem beskerm, Hy is tog Immánuel, God met ons! (Jes 7:14).

Maar hierdie woorde van die HERE word bespot deur hierdie wyses en verstandiges. Wat húlle gedink het nodig is, is geen woorde nie, maar militêre hulp wat alleen van Egipte kon kom. Die woorde van Jesaja kom vir hulle neer op landsverraad, want in hulle oë sou die Assiriërs 'n oop stad vind in plaas van 'n oninneembare vesting. Die spot van die leiers van Juda is die spot van die “vlees” wat op militêre mag vertrou, maar nie op die woorde van die HERE nie. Hulle het hul krag in Egipte gesoek, 'n sterk mag wat die dood en die doderyk met hom saamsleep en waarmee hulle gedink het dat hulle die onheil oor Jerusalem kon besweer. Dit is goed berekende politiek, maar ons sien hoe hierdie verdrag nie stand kon hou teen Assirië nie.

As die storm uiteindelik losbars stort al hul menslike sekerheid ineen. So kom hul wysheid tot niks. Maar die HERE sal in sy wysheid Jerusalem red. Hy gee aan hulle wat in hul krisistyd op Hom vertrou, “'n uitgesoekte klip - 'n kosbare hoeksteen as fondament”. Hy gee vir hulle Christus as Redder, Verlosser van Jerusalem. Dit wil sê: Om Christus wil sal die HERE sy volk verlos, op sy tyd.

Ook nou, in hierdie dae, sal die koninkryk van God om Christus wil ook nie ondergaan nie. En wie in  “Immánuel, God met ons” glo en op Hom vertrou, hulle sal 'n skuilplek vind waar die dood en die doderyk by hulle verby sal gaan. Christus Jesus is die borg daarvoor in hierdie dreigende wêreldomstandighede. Die wysheid van die Here of die wysheid van die mense, watter een sal bly staan in hierdie tye waarin ons lewe?

Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word sodat hy werklik 'n wyse mens kan word, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Daar staan tog geskrywe: 'Hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne,' en op 'n ander plek: 'Die Here ken die gedagtes van die wyse mense en weet dit beteken niks.' Daarom moet niemand op mense roem nie.“ (1 Kor 3:18-21).

Uit: Gedenkt en Gelooft deur ds ET van den Born (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css