Die Weg

 

'n Lewe uit dankbaarheid

"Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag" - 1 Tes. 5:18 (83-vertaling).

Ek het vanoggend die voorreg gehad om 'n man te besoek en om vir hom vrede en vreugde op 'n nuwe lewensjaar toe te wens. Sy vrou is 'n paar jaar gelede oorlede en hy woon alleen. Hy is vandag 92. Soos hyself sê begin hy vandag met sy 93ste skof. Jy sien hom soms waar hy in sy tuin werk. Hy is altyd opgewek, gasvry en vol lewensblydskap. Volgens hom lê die geheim van die lewe in dankbaarheid. Die Here is voorop in sy lewe en hy begin elke nuwe dag deur die Here te dank, want sê hy, daar is so baie om voor dankbaar te wees. En sy resep vir bedruktheid: “dek die tafel van bedruktheid met die vreugde van dankbaarheid.”

Dan vertel hy vir my van 'n vrou wat erg depressief is. Sy het letterlik alles, 'n pragtige huis, pragtige motor, pragtige kinders en tog is sy depressief. Toe hy met haar gepraat het, het dit duidelik geword dat wat in haar lewe kortgekom het, juis die element van dankbaarheid was. 

Vergelyk daarmee die volgende verhale uit die moeilikste van alle tye:

Corrie ten Boom wat die Nazi konsentrasiekamp van Ravensbrück oorleef het, vertel in haar boek, Amazing Love, hoe sy in daardie vreeslike tye klein dingetjies gevind het waaroor sy dankbaar kon wees. Dit is beaam deur Viktor Frankl in sy boek, Man's search for Meaning, wat handel oor die oorlewing in die konsentrasiekamp van Auschwitz. Hierdie dankbaarheid het gevloei uit die hoop wat in hulle was en het daartoe bygedra dat hulle die konsentrasiekampe kon oorleef waarin miljoene mense hulle lewens verloor het. 

Dan wil ek hierby FB Meyer aanhaal (Our Daily Walk):

“Dit wil voorkom asof sommige mense met 'n somber en swaarmoedige gemoed gebore is, sodat dit vir hulle moeilik is om met 'n glimlag en 'n lied deur die lewe te gaan. Wat ons natuurlike geaardheid ook al mag wees, as ons aan Christus behoort het ons genoeg stof tot dankbaarheid. Iemand wat heeldag droefgeestig is, kan 'n negatiewe effek op die mense hê met wie hy/sy in aanraking kom. Dit is moeilik om saam met 'n oortuigde pessimis te lewe of te werk. Niks is goed nie, niks stel tevrede nie, daar is geen woord van lof of vreugde nie.

“Vreugde en blydskap is 'n bron van krag vir die enkeling en vir almal wat met hom of haar in aanraking kom. En 'n Christen het genoeg rede daartoe. Die Britse skrywer en teoloog, Sidney Smith, het gesê: 'Op 'n keer het ek 'n dame twee-en-twintig resepte teen swaarmoedigheid gegee; die een was 'n helder knetterende vuur; 'n ander, om al die aangename dinge te onthou wat teenoor haar gesê is; nog een was om 'n dosie suikerklontjies op die kaggelmantel te hou, en 'n ketel te hê wat altyd sing op die stoof. Ek het op daardie oomblik gedink dat dit net klein, nietige dingetjies was, maar het later in die lewe self ontdek hoe waar dit is dat hierdie klein plesiertjies swaarmoedigheid beter verdryf as enige pragtige en duur besittings.'

“Ons kan die raad van hierdie skrywer volg deur vreugde te vind in al die klein dingetjies in ons daaglikse lewe, en om dit dankbaar te aanvaar as gawes van die Vader van onse Here Jesus Christus, waarvoor ons Hom moet loof. Die wêreld is vol bedruktheid en droefheid en daar word na alle tipes van vermaaklikheid gesoek om van hierdie bedruktheid ontslae te probeer raak, al is dit ook maar net baie kortstondig. Die Christen kan egter 'n heldere glimlag dra “ofskoon die vyeboom nie bot nie en daar geen vrug aan die wingerdstok is nie” (Hab 3). As ons ons seëninge tel, sal ons ontdek dat daar selfs in die droewigste en eensaamste lewe iets is om die droefheid tot 'n singende lied te omskep (vgl 2 Kor 6:10).”

En ter nagedagtenis: fokus op dit wat jy het en nie op dit wat jy nie het nie!

Lees ook weer die boodskap uit 2021: Die blymoedige hart.

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css