Die Weg

 

Waar vind jy toevlug en beskerming?

"Groot is die HERE, Hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke."- Psalm 99:2 (83-vertaling).

Soos wat die eindtyd nader, raak die wêreld al meer in beroering. Kyk ons na die wêreld, en ja ook na ons eie land, sien ons hoe Satan die vuur van haat tussen mense aanblaas. Wat sal hiervan word? Watter toekoms gaan ons tegemoet?

Ons moet daarteen waak dat die vrees vir die toekoms nie ons gedagtes oorheers en dat ons probeer vashou aan die strooihalms wat mense en menslike instellings na ons uithou nie. Die geskiedenis leer vir ons dat dit tot niks sal kom nie.

In die vorige boodskap is dit duidelik gestel: “Maar nogtans bly die woord van God tot in ewigheid. Alles wat Hy Homself voorgeneem het en laat opteken het, is besig om in vervulling te gaan.” As die vrees vir die toekoms swaar op jou hart begin druk, moet jy jou innerlike rus in die woord van God gaan soek. Jesaja het dit soos volg gestel: “Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is Ek, die HERE! Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal Ek nog die HERE wees.” (Jes 41:4) “Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle ontbreek nie.”(Jes 40:26). “Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die HERE is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik.” (Jes 40:28). In die woorde van die skrywer van die brief aan de Hebreërs: “Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan Hom moet ons rekenskap gee” (Heb 4:13). Jakobus sê: “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie” (Jak 1:17).

Wanneer ons aan God se grootheid dink, besef ons ons eie nietigheid. Want die “nasies [is] vir Hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As Hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies.” (Jes 40:15). En dit moet ons daartoe bring om ons vertroue op die HERE alleen te stel. Hy roep ons ook daartoe op as Hy sê: “Moenie op mense staatmaak nie: hulle blaas so maklik die laaste asem uit. Hulle is min werd.” (Jes 2:22).

As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? (vgl Rom 8:31). Reeds in die vroegste tye het die Koragiete soos volg daarvan gesing: “God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see.” (Ps 46:2-3).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css