Die Weg

 

Die woord van die Here bly tot in ewigheid

As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart; want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.” - 1 Petrus 1:22-25 (53-vertaling).

Vanaf die begin van die mensheid het God se teëstander, Satan, probeer om die woord van God kragteloos te maak. Sy taktiek is om nie God en sy woord te ontken nie, maar om sy woord te verdraai deur te vra: “het God dit werklik so bedoel?” En daar is baie teologiese filosowe wat oor dekades heen wou aantoon dat die Bybel nie die volle woord van God is nie. Daar is tans ook teoloë wat sê dat die Bybel nie heeltemal toepaslik is op die mens van die 21ste eeu nie.

Maar nogtans bly die woord van God tot in ewigheid. Alles wat Hy Homself voorgeneem het en laat opteken het, is besig om in vervulling te gaan (lees gerus die gedeelte oor Openbaring in 2021 se boodskappe).

In Jesaja 46:11-12 sê Hy: “soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat kom; Ek het dit voorberei, Ek sal dit ook doen. Luister na My” (53-vertaling).

In sy Hoëpriesterlike gebed vir sy dissipels bid Jesus: “Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid.” (Joh 17:17). En omdat dit God se woord is, kan niemand dié woord ter harte neem en glo nie, behalwe deur die Gees van God. Ons het hierdie Gees in ons hart ontvang toe ons tot geloof in Christus gekom het. Hierdie Gees, die Gees van die Waarheid, wys vir ons die weg tot die volle waarheid: “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.” (Joh 16:13). En dit is net wanneer ons ons gelowig oor die woord van God – die Bybel - buig dat God se geregtigheid, sy heiligheid, sy liefde en genade oor ons ontvou. En dit word ons deel in Christus Jesus ons Heiland. Christus Jesus is dan ook die kern van hele Bybel, die Middelpunt waarom alles draai.

Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.” ( 1Pet 1:25). Alles op hierdie aarde wankel en gaan tot niet, maar God se woord bly vir ewig.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css