Die Weg

 

Kyk en sien!

Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun.” - Psalm 53:6 (53-vertaling).

Ons het die vorige keer gepraat van ons lewensdoelwitte en hoe Jesus Christus die sentrale plek moet inneem. Maar dan moet ons ook duidelik besef dat dit nie is wat die wêreld van ons verlang nie; inteendeel, 'n mens kan baie maklik onder druk geplaas word om jou Christenskap te verloën! Dit lei dan tot innerlike spanning en konflik met die ongelowige wêreld.

Dawid het iets soortgelyks in sy lewe ondervind toe hy Psalm 54 gedig het. Ons sien 'n bitterheid by hom omdat hy van alle kante bedreig word: “want vreemdes het teen my opgestaan en gewelddadige mense soek my lewe” (v 5; 2020 vertaling). Maar hy soek sy hulp by God en dit loop uit op die belydenis: “Kyk, God is my helper” - “Hy is die Een wat my lewe ondersteun” (2020 vertaling).

“Kyk!” sê Dawid vir homself. “Kyk” - hoe dikwels sien ons in ons lewe nié die hand van die Here raak nie! Dan word ons vasgevang in ons eie vrees en bekommernisse. Wanneer die Bybel praat van “kyk” bedoel dit daarmee ook “sien.” Jy moet nie net kyk nie, maar ook sien - raaksien.

Voordat jy na die aanslae van die wêreld kyk, moet jy eers introspeksie neem. Dit bestaan daarin om in diepte te besin oor jou eie optrede, oortuigings, emosies en gevoelens. Kyk na binne en sien met die oë van die hart dít wat diep in jou innerlike aangaan. Dan sal jy ook God raaksien.

“Kyk,” sê Dawid in sy neerdrukkende situasie. “Kyk, God is met my.” Soms vat dit lank voordat ons sien. Soms moet ons eers terugkyk op ons lewenspad om God se hulp en heilsame voetspoor in ons lewens raak te sien. En kyk, Hy is elke dag en elke nag by ons tot aan die voleinding van die wêreld (Mat 28:20; 53-vertaling). “Kyk!”

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css