Die Weg

 

Sien jy Jesus Christus in jou lewensdoel?

Hierdie is 'n herhaling van 'n boodskap wat in 2014 gepubliseer is, maar dit is goed om dit weer in gedagte te hou as ons ons doelwitte vir 2022 wil bepaal.

------

“Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus” - Filippense 3:14 (53-vertaling).

Ons staan weer aan die begin van 'n nuwe en onbekende jaar. Het jy al jou doelwitte vir hierdie jaar gestel? Mense stel elke jaar vir hulself verskillende doelwitte met betrekking tot hul beroep, hul familie en hul finansies, om dan maar weer aan die einde van die jaar te vind dat baie daarvan onbereikbaar was, en dan kom die vraag: was dit die moeite werd? Het ek die regte doel nagestreef?

Paulus beantwoord die vraag na die doel van die lewe in sy brief aan die Filippense. Hy praat in hoofstuk 3:7-14 van sy persoonlike lewensdoel en hy skilder vir ons hoe hy by hierdie doel gaan uitkom.

Paulus gee vir ons twee wegwysers hier. Om die regte doel te vind in die lewe en vir die regte doel te lewe! Hy sê: Ek hét die regte doel gevind om voor te lewe, omdat ek deur Christus Jesus gegryp is (vgl Fil 3:12).

Kyk ons na Paulus as persoon, sien ons sy prysenswaardige stamboom wat duisende jare teruggevoer kon word. Hy het ook die beste opleiding onder Gamaliël gehad, en 'n briljante loopbaan het voor hom oopgelê waarin hy alreeds vordering gemaak het (Fil 3:5 en Hand 22:3). Paulus het hoë doelwitte en lewensideale gehad. Tog was hy op die verkeerde pad. Dit was eers toe die Here hom met blindheid geslaan het, dat hy die werklike doel van sy lewe kon raaksien. En dan kry hy 'n balans in sy lewe wanneer hy tot die besef kom dat Jesus Christus die belangrikste in sy lewe moet wees. Hy sê: “Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag” (Fil 3:7; 53-vertaling).

Laat ons dan ook kyk na watter doel ons vir onsself gestel het. Nie net vir hierdie jaar nie, maar ook wat ons totale lewe aanbetref. Watter rol speel die gekruisigde en opgestane Jesus daarin? Is Hy deel van die doel van my lewe? Tewens, Hy moet die hoofdoel, die hoofinhoud, van ons lewens wees en enige ander doel, hoe goed of nastrewingswaardig dit ook al mag wees, neem altyd die tweede plek in.

Hoe bereik ons hierdie doel? Paulus sê: “nie deur eie krag nie, nie deur oefening nie, nie deur selfvertroue en eie vaardighede nie, nie deur die geregtigheid wat uit die wet voorkom nie, maar alleen deur die geregtigheid wat uit God kom” (Fil 3:9; 53-vertaling).

God self skenk inhoud aan ons lewe. Hy gee aan ons 'n doel. En hierdie doel is Jesus, sodat ek “Hom kan ken....” (Fil 3:10-11).

Ons moet die regte doel vir die lewe kies. En daarby volg ook dat ons by die regte plek moet begin. Paulus sê: “ek het begin waar ek deur Jesus Christus gegryp is” (Fil 3:12). Sedertdien was sy doel duidelik. Hy het bewys dat Jesus die inhoud van sy lewe was. Jesus het oorgeneem om aan hom nuwe rigting te gee!

As ons nou die regte doel het, hoe lewe ons na daardie doel toe?

Wie die regte doel voor oë het, het egter nog nie die doel bereik nie. Dit sê Paulus baie duidelik aan diegene wat dink dat daarmee alles afgehandel en klaar is. Daar moes inderdaad sommiges in Filippi gewees het wat so gedink het. Hulle het gedink dat as jy jouself 'n Christen kan noem, jy jou skoene maar kan uitskop en agteroor kan gaan sit!

Paulus het daarvan gehou om wedlope as 'n voorbeeld vir die Christelike lewe te gebruik, gedagtig aan die beroemde Griekse marathon of die Istmiese spele in Korinte. Dan tref hy 'n vergelyking tussen die wedlope en 'n mens se Christenskap: 'n Mens moes 'n burger van die antieke Griekeland gewees het om aan die spele te kon deelneem. Natuurlik het nie alle burgers meegedoen nie, maar dié wat wou saam hardloop, moes bewys kon lewer dat hulle Griekse burgers was. Net so moet 'n mens 'n burger van God se koninkryk wees as jy aan die geestelike wedloop wil deelneem, waarvan Paulus hier praat.

Maar daar is tog 'n belangrike verskil: alle burgers van God se koninkryk MOET aan hierdie geestelike wedloop deelneem. En jy neem nie aan die wedloop deel om in die hemel te kom nie, maar om die prys te wen. Die wedloop het begin dié dag toe Jesus in jou lewe ingekom het.

Wat is die prys? Die prys is die ewige lewe saam met Christus. Hierdie beloning is die natuurlike gevolg van 'n lewe in toegewyde dissipelskap.

Paulus besef die gevaar wat kan ontstaan as mense hulself net Christene wil noem, asof dit hulle saligheid sal verseker. Sulke mense het hulle ewewig verloor. Paulus beskryf dit met drastiese woorde in Filippense 3:18: “Ek het dikwels vir julle gesê en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal: Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe” . Christus is vir hulle 'n lewensdoel om eendag in die heerlike, lekker hemel met sy goue strate te wees. Dit is 'n verbruikersmentaliteit. 'n Ware Christen het Christus bo alles lief en smag daarna om eendag saam met Hom te wees, al moet dit gaan deur inspanning, pyn en smart heen. Dít is die hemel!

Lewe na dié doel toe! Hardloop! Paulus sê dit nog kragtiger: “ek jaag na die doel. Ek strek my uit na wat voor is. Ek wil Hom ken en die krag van sy opstanding en gemeenskap aan sy lyde en aan sy dood gelykvormig word” (Fil 3:10). En dan erken Paulus: “nie dat ek dit al verkry of volmaak is nie” (Fil 3:12). Dit is 'n voortdurende stryd tot die dag van die oorgang in die nuwe lewe.

So 'n beslistheid in die lewe van 'n Christen wys dat ons lewe na 'n doel agter die horison van ons aardse bestaan. Dit moet dan noodwendig 'n effek op ons lewens hê. Dit verander ook ons omgang met wat verby is. Paulus sê dat wie op hierdie groot doel gefokus is, dink nie aan dié dinge wat verby is nie.

Daarmee bedoel hy nie net al die verkeerde afdraaipaaie wat jy geneem het en die verkeerde doelwitte wat jy gekies het nie, maar alles wat in die verlede gebeur het. Wie Jesus as sy persoonlike lewensdoel het, sal al sy mislukkings, teleurstellings, foute en flaters van die verlede agterlaat en vorentoe kyk. Hebreërs 12:1-2 stel dit so: “laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof”.

Die vraag wat aan die begin gevra is, was: Het ek my doelwitte reg gekies? Het ek dit ver genoeg gestel? Of gaan dit in my doel net om kortstondige geluk?

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css