Die Weg

 

Wat die Gees aan die gemeentes sê – en die rede daarvoor

(Lees saam met die vorige)

Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.” - Openbaring 2:7; 2:11; 2:17; 2:29; 3:6; 3:13; 3:22.

In die vorige twee aflewerings het ons gekyk na die eerste vyf gemeentes. Hieronder is die boodskappe aan Filadelfia en Laodesea. Dan kan 'n mens ten slotte vra wat die verband is tussen die boodskappe aan die sewe gemeentes en die res van die boek Openbaring.

Filadelfia: 'n Klein maar getroue gemeente. Alhoewel hierdie gemeen klein en arm was, en nie baie hulpmiddele gehad het nie, was hulle geestelik sterk en het hulle getrou gebly aan die evangelie en die Naam van die Here nie verloën nie. 

Die Jode dink dat hulle die uitverkore volk van God is. Die sinagoge van Satan verwys dus waarskynlik na die Jode wat die Christene vervolg het. Hulle het gedink dat as hulle die deure van die sinagoges vir die Christene sluit, die Christene geen toegang tot God het nie. Die ware volk van God is egter nie meer die biologiese volk Israel nie, maar almal wat in Jesus Christus as Verlosser en Middelaar glo. En God woon nie in geboue wat deur mense gemaak is nie. Die Jode kon wel die deure van die sinagoges vir die Christene toesluit, maar daar het hul mag geëindig. Nou sê Jesus aan die gemeente van Filadelfia dat Hy 'n deur voor hulle oopgesluit het en dat niemand dit weer kan toesluit nie. Selfs nie die Jode nie. Hy is die Een wat die sleutel van Dawid het om oop en toe te sluit. Christus is die Een wat die deur tussen die mens en God is. Hy laat die gelowiges in en Hy sluit die ongelowiges uit (vgl Luk 13:25).

Jesus Christus stel Homself voor as die Heilige, die ware God, die betroubare op wie die gelowiges kan vertrou in die vervolging wat kom, want die groot vervolging en verdrukking lê nog voor. Die finale erkenning van God en Christus se heerskappy sal voorafgegaan word deur 'n toetsing waarin slegs diegene wat deur Christus self vasgehou word, staande sal kan bly. Die Christene word daarom opgeroep om getrou te bly in hulle geloof aan Jesus Christus sodat hulle die oorwinnaarskroon wat elke gelowige mag dra, nie sal verloor nie.

Hier praat Christus weer in terme van iets wat aan die mense bekend was. Daar was baie aardbewings in die gebied van Filadelfia wat gemaak het dat die mense uit hul huise moes vlug. Nou kom die belofte dat daar 'n vaste stad sal wees waaruit nooit gevlug hoef te word nie - die nuwe Jerusalem. Die volk van die Here sal in hierdie nuwe stad woon. Die oorwinnende gemeente in Filadelfia sal ook daarin deel. Die gelowiges sal in die nuwe stad as eiendom van God 'n gemerkte, vaste pilaar wees met die Naam van God daarop. Niks, geen spreekwoordelike aardbewing, sal hulle ooit skaad nie.

Laodisea: Die lou gemeente. Laodisea was 'n ryk gemeente, maar ontvang regtig geen lof nie. Hulle was geestelik lou, nie koud, en ook nie warm nie. Net so lou soos die water wat die stad vanuit die nabygeleë warmwaterbronne gekry het. Die vrug van die Gees het ontbreek. Die gelowiges was nie bereid om standpunt in te neem vir enigiets nie en hulle onverskilligheid het tot geestelike louheid gelei. Hulle was hardvogtig en selftevrede en het nie die evangelie versprei nie. 

Die stad se welvaart was te danke aan die banksentrum en die wolnywerheid. Die mediese skool met sy bekende oog en oorsalf was wêreldberoemd. Selftevredenheid het die oorhand gekry toe van die gemeentelede skatryk geword het. Daarom sien ons ook dat die Here die terme goud, wit klere en oogsalf in sy boodskap aan Laodisea gebruik. Dinge wat hulle geken en na aan die hart gelê het.

Alhoewel die gemeente dalk gedink het dat hulle skatryk en selfversorgend was, het hulle nie besef dat hulle eintlik ellendig en beklaenswaardig, arm, blind en kaal was nie. Selftevredenheid het hulle afhanklikheid van Christus gekelder. Daarom moes hulle by Christus goud koop wat gelouter is. Dit verwys na geestelike rykdom. Hulle moes ook wit klere koop, wat reinheid en suiwerheid simboliseer, om daarmee voor God te kan verskyn. Ook moes hulle oogsalf koop om geestelik te kan sien. Deur die werk van die Heilige Gees beteken “koop” om die geestelike voordele wat Christus verdien het, deur geloof te aanvaar.

Christus wil die gemeente nie verstoot omdat hulle Hom teleurgestel het nie. Hy het hulle steeds lief en sy straf is eintlik net daarop ingestel om hulle terug te wen. Daarom die oproep tot bekering aan die gelowiges wat afgekoel het in die geloof, om weer die gloed en geesdrif te ervaar met die oog op die groot bruilofsmaal by sy terugkeer.

“Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê."

Die rede vir hierdie boodskappe

Ook óns moet luister na wat die Gees vir hierdie gemeentes gesê het. Soos voorheen verduidelik is, was die boodskap aan die sewe gemeentes in Klein-Asië bedoel vir die kerk van alle tye.

Die briewe aan die sewe gemeentes is dus 'n oproep aan alle gelowiges om hulle te bekeer en vas te hou aan hul geloof gedurende die tyd van beproewinge wat oor die hele wêreld gaan kom (Openb 3:10). Hierdie beproewinge en die finale oordeel vind ons dan in die res van Openbaring. En die prys vir dié wat oorwin, dit is, standvastig in hul geloof aan Jesus Christus bly en sy woord gehoorsaam, vind ons in Openbaring 2:7, 2:11, 2:17, 2:26-28, 3:5, 3:12 en 3:21.

-dw-

Bronne:
1. Die Bybellennium: die Bybel uitgelê vir eietydse toepassing, onder redaksie van Wil Vosloo en Fika J van Rensburg.
2. Die Bybel in Praktyk
3. Dr B Duvenhage en MJ Amsega: 7x7 Visoene in Openbaring.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css