Die Weg

 

Moenie treur soos die wat nie hoop het nie

Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenes gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het: Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenes hoegenaamd nie voor wees nie.” - 1 Tessalonisense 4:13-15.

Waarom word mense treurig? Waarom laat die goeie God dit toe dat mense hartseer en bedruk word. Is ons hartseer en leed nie 'n aanklag teen ons belydenis nie? Weerspreek dit nie juis die goedheid van God nie?

Dit is vrae wat telkens by 'n mens opkom wanneer jy by die oop graf van iemand staan vir wie jy baie lief was. Hierdie vrae was ook by die gemeente in Tessalonika aanwesig. Veral die vraag wat met die ontslapenes gaan gebeur: hulle wat God bely het, maar wat die wederkoms van Christus nie gesien het nie. Daarom skryf Paulus aan die gemeente om hulle moed in te praat. Paulus se skrywe is ook aan ons adres gerig, ons wat in die 21ste eeu lewe. Paulus wil ook vir ons in ons smart en droefheid raad gee. Hy wil ons ook help om ons leed te verwerk, veral by 'n oop graf.

Paulus wil nie in hierdie gedeelte vir ons sê dat ons as gelowiges nie mag treur nie; dat ons nie by die oop graf van 'n geliefde mag huil nie. Wie so oor die gedeelte dink, verstaan dit nie. Paulus sê vir ons hoe ons moet treur en met watter gesindheid: “Nie soos hierdie ander mense wat geen hoop het nie.” Dit is dus die hoop wat ons hartseer totaal anders maak. Die hoop wat op Jesus Christus en sy sterwe aan die kruis gerig is. Dié Jesus wat ook opgestaan het. Hy is die Hoop wat ons hoop anders maak; anders as die hoop van hulle wat Jesus nie ken nie. Dit is hierdie hoop wat ons 'n versekering van die toekoms gee: nie net in die kerk vandag nie, maar ook in die kerkhof môre.

Dit is hoe God sy genade en sy goedheid aan ons bewys en bevestig. Dit is die antwoord en oplossing wat Hy ons in ons leed en smart bied.

Nou mag ons nie vir een oomblik dink dat hierdie oplossing 'n maklike oplossing is nie. Die oplossing wat Jesus ons bied, vra iets van onsself. Dit vra dat ons verder moet kyk as ons leed en smart, en Jesus moet raaksien. Dat ons ons hoop alleen op Hom moet stel en glo, glo dat Hy ook elke ander krisis in ons lewens oorwin soos Hy die dood oorwin het.

Dit is alleen deur hierdie geloof en hoop dat ons ook in die donker ure van ons lewe staande kan bly. Die wete dat die graf nie die einde is nie, maar die begin van 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat aanbreek as Jesus weer kom om diegene wat op Hom gehoop en in Hom geglo het saam met Hom te neem. Nie alleen diegene wat leef nie, maar ook hulle wat reeds ontslaap het.

Gebed: Dankie, Here, dat ons in U kan glo en op U kan hoop. Dit is alleen deur hierdie hoop en geloof dat ons in ons krisisuur staande kan bly. Amen.

Uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css