Die Weg

 

Lewensingesteldheid en lewensmoed

Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.” - 2 Korintiërs 4:16-18.

Elke krisis kan 'n doodservaring wees: dit voel soms of die dood met sy onversadigbare honger aan my lewensmoed knaag. Soms maak dit 'n mens baie swaarmoedig. Kan my lewe 'n ander loop neem? Hoe behou ek lewensmoed? Die dood het Paulus oral agtervolg (vgl. 2 Kor 4: 8-12). Tog het hy sy apostelskap end-uit met lewensdrif volvoer. Vanwaar hierdie lewensdrif?

Paulus glo dat God die dood in lewe verander (2 Kor 4:12). Dit geld ook 'n mens se persoonlike lewe (2 Kor 4:16). Hierdie vernuwingswerk word deur die Heilige Gees onderneem. Die Gees werk deur die Woord van God. Die Woord van God is die Woord van die Gees. God skep deur 'n Woord (Gen 1:3). Daaruit spruit dat praktiese lewensvernuwing alleen voortvloei uit 'n hegte verbintenis aan die Woord van God.

Daar is ook 'n noue verband tussen lewensmoed en lewensingesteldheid. Ons beoordeling van 'n saak hang altyd af van die agtergrond waarteen ons dit sien (soos die agtergrond op 'n foto die voorgrond in perspektief stel). Lewensingesteldheid het te make met hierdie agtergrond. Ons ganse aardse lewe speel nie af teen die swart agtergrond van die dood nie, maar teen die heerlikheid wat anderkant die dood lê. Sonder hierdie agtergrond neem alle krisisse vir ons geweldige afmetings aan. Met hierdie agtergrond word ons swaarkry in hierdie aardse lewe egter 'n ligte las in verhouding tot die toekomstige heerlikheid wat alles oortref. En hierdie heerlikheid is ewigdurend teenoor die aardse lewe wat maar kortstondig is. En ons lewensmoed is aan hierdie ewigheid gekoppel.

Tog het ons 'n probleem. Hierdie toekoms, hierdie agtergrond is nie duidelik nie. Om die waarheid te sê, dit is onsigbaar (2 Kor. 4:18). Die onsigbaarheid van die toekoms beteken egter nie dat dit onsienlik is nie. Dit is net uit fokus (1 Kor. 13:12). Enkele kontoere daarvan is tog sigbaar. Glo ek dan nie in die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe nie?

"En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken; en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe." (1 Joh 5:20).

Uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy) (effens aangepas)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css