Die Weg

 

Moenie dat vrees jou siek maak nie

'Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader.' - Romeine 8:15.

I.L de Villiers het 'n boek geskryf: “Depressie, die siekte van ons tyd.” Ons weet dat depressie hoofsaaklik verband hou met interne chemiese prosesse in die brein. Ons weet ook dat depressie ernstige gevolge kan inhou. Tog is daar ook invloede of druk van buite wat jou denke in 'n warboel mag stuur waardeur jy jou perspektief op die lewe kan verloor. Hierdie onwelkome druk skep by 'n mens die gevoel van vrees. En waar die vrees abnormaal raak, kan dit net sulke ernstige gevolge hê as depressie. Inderwaarheid kan vrees ook aanleiding gee tot depressie. Job het gesê: “As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe.” (Job 3:25). Dink ook aan Elía met sy groot vrees vir Isébel (1 Kon 19). Vrees tap jou energie en maak dat jy jou fokus verloor. Vrees kan dus sowel jou liggaamlike as jou geestelike gesondheid nadelig beïnvloed, en dan vernietig dit verhoudinge, ook binne die huwelik.

Nou waar kom al ons vrese vandaan? Ons voel bedreig deur dinge wat in ons lewensruimte gebeur en waaroor ons geen beheer het nie. Daar is 'n wolk van onsekerheid wat oor ons hang. En dit is duidelik dat alles wat vrees kan aanwakker, sensasionele waarde het, veral waar dit 'n hele gemeenskap betrek. En daar is mense en organisasies wat dit uitbuit. Vrees, vrees, vrees is op die TV, die radio en die gedrukte pers. Dit is vrees vir politieke leiers, vir die finansiële stelsels en vir siektes, veral vir die COVID-19 pandemie. As die vrees te erg word, verlam dit jou sodat jy nie korrek kan funksioneer nie. Die ironie van die saak is dat baie van dit wat ons as bedreigings beskou, nooit realiseer nie!

Die opwekking van vrees is nog altyd deur strydende magte gebruik om die vyand vooraf te verlam. Ons lees in die Bybel hoe Gideon die Midianiete verslaan het (Rig 7:19-21). Die vreesaanjaende voorkoms van die Hunne het hulle gehelp om 'n groot deel van Asië en Europa vanaf 370 tot 469 nC te verower. Die Arabiere het 'n geraas met hul swaarde gemaak om die vyand af te skrik. Vandag is dit net meer gesofistikeerd en subtiel as gedurende daardie tyd. 'n Persoon wat onder die spel van vrees gebring is, kan maklik gemanipuleer word. 

Ons moet daarteen waak om nie onder die slawerny van vrees te verval nie. Vrees is 'n werktuig in die hande van Satan en van húlle wat mag oor ander mense wil uitoefen. Soos hierbo gesê het vrees die potensiaal om 'n mens se gees sowel as sy liggaam te verlam en te vernietig. Dan stuur dit jou in rigtings wat God in die eerste plek nie vir jou bestem het nie. Die Bybel sê nie verniet nie: “Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë.” (1 Pet 5:8-9). En watter beter werktuig het die duiwel nie as om die mens se gees deur vrees te vernietig nie. Hy gebruik vrees om mense kragteloos te maak sodat hulle beïnvloed en gemanipuleer kan word. Dan kom hy met die gees van die leuen wat hy as die lig vir die mense voorhou. So word hulle verder die duisternis ingedryf, want kort voor lank word hierdie nuutgevonde “lig” geblus en gee dit aanleiding tot depressie, woede en haat...  En dan het die Bose die oorhand. Hiermee het die duiwel sy doel bereik.... om Christus en die Gees van die Waarheid uit jou lewe uit te druk (as hy kan).

Maar daar is 'n teenvoeter teen dit alles. Die Here sê telkemale vir ons: “Vrees nie”. Jesus Christus het gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee” (Joh 8:12). “Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie.” (Mat 10:26). “Moenie vrees nie, want Ek is die lig vir die wêreld.” ...... Ons het deur Christus die Gees van die Waarheid ontvang (vgl Joh 16:13). Ons moet dus onderskei tussen die Gees van die Waarheid en die gees van die leuen wat die wêreld (duiwel) in ons wil laat posvat. Die Gees van die Waarheid dryf die vrees uit en bring nuwe hoop en vertroue.

'God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan 'n mens aan my doen?”' (Heb 13:5-6).

Watter groter versekering het ons nie in die lewe nie, as dié van God: “Ek sal jou nooit verlaat nie....” Daarom kan ons met vertroue agterna sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie...” Met ander woorde, ek moet nie toelaat, en sal nie toelaat, dat vrees my lewe beheers en my gevange hou nie. Dit beteken nie dat ek geen vrees sal voel nie, maar wél dat God se woorde van versekering my krag en steun sal wees. Ongelukkig begin ons geloof wankel wanneer vrees ons gedagtes oorneem en dan vergeet ons van God se versekering. Ons vergeet om geestelik diep asem te haal.

Ons rus en sekerheid lê alleen in ons geloof in dié Een wat oor ons lewens beskik.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css