Die Weg

 

Vrede met die pad waarlangs jy gekom het

En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee.... Wees altyd dankbaar.” - Kolossense 3:15.

Ek kyk terug. Ek kyk terug op die lang lewenspad wat agter my lê en vra my af watter nut alles gehad het. Dit is goed om terug te kyk, maar dit kan dalk ook tot ontnugterings lei. Veral as 'n mens daarby die vraag vra: watter waarde het ek gehad? Met hierdie vraag kyk ek dan nie eintlik terug nie, maar beland in 'n mallemeule van selfondersoek wat net om myself draai, en my laat duisel as ek te lank daarmee aanhou.

'n Selfondersoek is goed. Dit wys vir my wat ek bereik het, waar ek misluk het, en wat daar van al my moeitevolle arbeid oorgebly het. Maar in hierdie pogings van selfondersoek moet 'n mens ook waak teen selfbedrog: Was ek iets werd? Daar moet iets wees. Ek het tog iets agtergelaat? Ek moes tog seker iets noemenswaardig vir die mense beteken het, nie waar nie? Dus het my lewe 'n betekenis gehad! - Maar die sin in alles, die werklike betekenis waarna 'n mens eintlik soek, dít bly weg.

Dit is ontstellend om te sien hoe ouer mense iets uit hul prestasies van die verlede probeer grawe en hulle daaraan vasklem as troos dat hulle wel iets beteken het. Dit is verskriklik, omdat die onsekerheid en vrees vir 'n betekenislose lewe voortdurend deur die vergetelheid en selfbedrog gevoed word.

Iemand het gesê: “Moenie die weg wat jy gegaan het, minag nie, want dit was 'n lewensweg, en net hulle wat dit nie geken het nie, sal sleg daarvan praat.” Aanvaar alles soos dit gebeur het en moenie jouself probeer mislei nie. Want uit hierdie aanvaarding van jou eie lewenslot groei die gelatenheid wat mense so nodig het wanneer hulle op hulle lewens terugkyk. Uit hierdie aanvaarding groei die vertroue dat God my "waarde" anders en beter bepaal as wat ek self kan, en dat Hy ander maatstawwe het as my eie suksesse en prestasies. Jy kan, as jy terugkyk op jou lewe, en jouself 'n bietjie lief kry sonder om jouself te probeer mislei, 'n  bewys vind dat daar 'n ooreenstemming is tussen die wil van God en jou wil. Dat alles wat geskied het, tog so moes wees!

Wanneer ek terugkyk, my Vader,
wedervaar ek U en u wil.

U wil het geskied
toe ek die doop ontvang het.
Ek is nie my eie heer nie,
maar U eiendom.
Ek aanvaar u wil.

U wil het geskied
op al die betekenisvolle paaie
waarlangs U my gelei het,
in al die onverklaarbare en vreemde dinge
wat in my lewe gebeur het.
Ek aanvaar u wil.

U wil het geskied
ook op al die donker paaie
van nood en angs.
Ek dank U, dat ek nie ten gronde gegaan het nie.
Ek dank U, dat ek nie vir my skuld hoef te boet nie.
Ek dank U, dat ek een is met U
en nie in myself ineenstort nie.

U wil is die krag
in my swakheid.
Ek neem u krag aan en vertrou daarop.
Dit is u wil wat my voortlei
tot aan die einde van my dae, en verder.
Laat u wil geskied.
Ek bid U
laat dit geskied,
deur dit ook my wil te maak.
Amen

Uit: Wie wir beten Können, deur Jörg Zink (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css