Die Weg

 

Gekoop en betaal (3)

(Lees saam met die vorige)

Julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.” - 1 Korintiërs 6:20.

Na die “transaksie” op die Kruis, volg daar 'n transaksie onder die Kruis. Dit het vir 'n slaaf heelwat gevolge ingehou wanneer hy aan 'n ander meester verkoop is. In kort kom dit daarop neer dat hy na liggaam en gees die eiendom van die nuwe meester geword het. As die koop afgesluit en die prys betaal is, het die slaaf die ingebrande merkteken van die nuwe meester ontvang. Die nuwe meester kon dan sê: “Vorentoe slaaf! Doen wat ek vir jou sê!

En só eis God (na die transaksie op Gólgota) ook daadwerklik besit oor ons. In die 1953 vertaling van die Bybel staan daar dat ons na liggaam en gees aan God behoort. Ons behoort nou aan God. Alles wat ons is en wat ons doen, alles áán ons en alles ín ons, ons liggaam en gees, is God se besit. Ons staan nou geheel en al en oral tot sy beskikking. Dit in kort, is Gólgota: God se aanspraak op ons, nie nét kragtens die skeppingsreg nie, maar oneindig veel dieper kragtens die gestorte bloed van Jesus Christus.

God se besitreg oor ons is totalitêr. Paulus noem homself “slaaf van Jesus Christus.” In ons demokratiese lewe met sy vrye ure en vrye dae, met sy persoonlike vryheid en selfbeskikkingsreg (wat niemand mag aanraak nie en waarmee ons kan doen wat ons wil), is die volle inhoud en omvang van die begrip “slaaf” moeilik om te begryp. Dit is moeilik om die posisie van so 'n slaaf voor te stel. So 'n slaaf was nooit vry nie en ook in niks vry nie. Niks aan hom of in hom, niks aan sy liggaam en niks in sy gees, selfs sy gedagtes, gevoelens en begeertes – ook sy eie kinders – was nie van hom nie, maar van sy meester. Nou ja, net so behoort ons heeltemal aan God. Ons is deur God gekoop en betaal. En daarom behoort ons in alles aan God. Dit is God se Gólgota-reg.

Die reaksie onder die Kruis kan een van twee wees. In die boek: “De negerhut van Oom Tom” vlug Eliza met haar kind weg van haar nuwe meester. Sy het geweier om haar nuwe meester te dien. Dít kan ons ook doen. 'n Slaaf kon die koop nie ongedaan maak nie, maar kon wel wegloop. Dit kan ook ons reaksie onder die Kruis wees. Ons kan (selfs onder die Kruis gebore met die merkteken van die Kruis op ons voorhoof) spot met wat Christus daar vir ons gedoen het. Ons wil nie dat Hy Meester oor ons is nie. Ons versmaai die hoë prys wat Hy vir ons betaal het. Ons ag sy bloed onrein. Ons glo nie aan die versoening deur sy bloed nie.

Dit is die verskriklikste wat daar is: as die teruggekoopte slawe weer wegloop – as ons op dié manier God se duur betaalde eiendom vervreem – as ons ons liggaam en ons gees aan die sonde, en opnuut aan Satan, oorgee. Al is dit dan nie sonde teen die Heilige Gees nie, is dit tog wel sonde teen Gólgota. Dit is sonde teenoor die bloed van die Lam. Die Bybel noem dit met die verskriklike woorde: “dat hulle die Seun van God weer kruisig” (Heb 6:6). Ja, dít het Esau ook gedoen: hy het sy eersgeboorte reg verkoop; dít het Judas gedoen: hy het onskuldige bloed verraai; dít het Demas gedoen: hy het die teenswoordige wêreld liefgekry. En.... wat doen jy? Dit is die ontsaglike erns waarvoor hierdie Goeie Vrydag jou plaas. Hy plaas jou voor die transaksie op die Kruis. Jy is gekoop en betaal.

Is dit dalk jou reaksie, of is dit die volgende?

(Word vervolg)

Uit: En zij begonnen feest te vieren ...., deur ds Gabe van Duinen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css