Die Weg

 

Gekoop en betaal (2)

(Lees saam met die vorige)

Julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.” - 1 Korintiërs 6:20.

Ons is deur God gekoop en betaal. Dit het in die wonderlike lewe gebeur dat iemand sy eie gesteelde goed moes terugkoop. En dit is ook nou wat by Gólgota gebeur het. God moes sy eiendom terugkoop!

Ons het aan God behoort. God is kragtens die skeppingsreg ons oorspronklike, regmatige en absolute eienaar. Maar .... toe het ons in vreemde hande geval. Dit is 'n pynlike geskiedenis, vol van donkerheid en erge skuld. Sekerlik, ons is gelok en ontvoer. Maar ons het ook vrywillig saamgegaan. Ons het moedswillig en kwaadwillig uit die huis van ons goeie Meester weggeloop. En so in vreemde hande geval.

Vreemde hande.” O, en dit het gelyk na (en dit lyk altyd weer) sulke sagte, milde, liewe, voorsienende en sagstrelende hande. Maar uiteindelik is dit slaande, wurgende en moordende hande. Dit is die kloue van die groot Gorilla, van Satan, die “mensemoordenaar van die begin af.” (Joh 8:44).

Dit is nou goed om op Goeie Vrydag te dink aan hierdie vreeslike hande waarin ons deur ons eie skuld geval het. Dit kan ons stem tot diepe dankbaarheid, want ons kom almal van die slawemark (sien die vorige boodskap). Die Bybel spot met ons verwaandheid, selftevredenheid en selfgenoegsaamheid. Die mens buite God is niks anders nie as 'n welgeklede en opgetooide slaaf van die duiwel, bestem vir die hel. God het sy weggeloopte slaaf op die slawemark teruggevind, geklem in die kettings van sonde, oordeel en dood.

En daaruit het God jou vrygekoop. “Julle is gekoop, en die prys is betaal.”

“Julle is gekoop, en die prys is betaal.” Die 1953 vertaling van die Bybel is nader aan die Griekse uitdrukking: “Julle is duur gekoop.” Die beste is sekerlik: “julle is kontant gekoop.” Paulus wil hier nie soseer sê dat die prys hoog was nie (hoewel dit natuurlik ook wel so was), maar dat die prys in kontant en volledig betaal is. Jou vorige meester het geen enkele reg meer op jou nie. Die koopsom is tot die laaste sent uitgetel.

Inderdaad was die prys vir die slawe wat op die slawemark van die dood geketting gestaan het, buitengewoon hoog. “Die siel wat sondig, dié moet sterwe.” (Esg 18:20; 53-vertaling). God se geregtigheid vra 'n lewe vir 'n lewe. Die toorn van God teen die sonde is só groot dat dit na die regverdige oordeel van God met die tydelike en ewige straf aan liggaam en siel gestraf moet word. Wie wil vir so 'n weggeloopte slaaf so 'n hoë prys betaal?

Dit het God op Gólgota gedoen. Dit is die geweldige genade van die Kruis. Dit is die groot Evangelie van Goeie Vrydag. Daar op die vloekhout het God die slawe van Satan uit die doodshande losgekoop. Kyk na Gólgota! God het dit gedoen. God het die koop beklink en die prys betaal. Ja, reeds van die krip af, die hele tyd van sy lewe, was Hy besig om die groot som uit te tel. Maar die swaarste goudstukke het Hy neergelê in die doodsangs van Getsemané, in die géselslae van Gabbata, in die hoof vol bloed en wonde, in die deurboorde hande en voete, in die “eli, eli”, in die dood en die hel van Gólgota. Dit alles is die prys. Daarmee het Hy jou gekoop. Dit het Hy vir jou betaal. Hy het ons nie met verganklike dinge, silwer en goud nie, maar met sy dierbare bloed gekoop. (vgl 1 Pet 1:18).

Dit is dan die ontsaglike Evangelie van Goeie Vrydag wat ons (na Jesus se eie opdrag) mag en moet verkondig aan alle mense: “Julle is gekoop en die prys is betaal.” Dit geld vir alle mense oor die wêreld heen. Met daardie Evangelie het Paulus sy wêreld deur getrek. Die wêreld was daardie tyd vol slawe. En die wêreld is vandag nog vol slawe: sonde-slawe, gebind aan die duiwel. Aan almal in die doodskettings word vanaf die Kruis van Christus vryheid en die vrylating uit die gevangenis gepreek. Vryheid, vrede, lewe deur die bloed van die Kruis! Op die Kruis het die groot transaksie plaasgevind. “Julle is gekoop, en die prys is betaal.

(Word vervolg)

Uit: En zij begonnen feest te vieren ...., deur ds Gabe van Duinen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css