Die Weg

 

Gekoop en betaal (1)

(Die volgende is uit 'n preek van ds Gabe van Duinen – dit is in 4 dele verdeel)

Julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.” - 1 Korintiërs 6:20.

Gekoop” impliseer dat 'n transaksie plaasgevind het. En in hierdie teks hou dit verband met die Kruis van Christus. Paulus praat baie oor die Kruis van Christus. Hy is in wese 'n Kruis-prediker. “Want”, so skryf hy in die brief aan die Korintiërs, “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.”  (1 Kor 2:2).

Die Kruis, en wat daar gebeur het, slaan baie diep in. Paulus sê ontsaglike diep dinge daarvan wat ons laat duisel as ons daaraan dink: “O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë!” (Rom 11:33).

Iets wat ons by Paulus kan leer, is dat hierdie groot denker sy gedagtes op so 'n wonderlik eenvoudige wyse kon oordra. Hy kon alles verduidelik aan die hand van beelde uit die gewone lewe. “Kyk”, sê hy, “dit is nou die Kruis, dít is nou wat daar op Gólgota vir jou en met jou gebeur het. Op Gólgota het 'n handelstransaksie plaasgevind. Daar is julle 'gekoop' en “die prys betaal'.

Moenie dat die woord “transaksie” jou verwar nie. Dit is 'n baie beskrywende en beeldryke uitdrukking. Letterlik wil dit sê dat daar oor iets onderhandel is en dat die iets oorgegaan het van die een hand na 'n ander. Jy kry die geld en ek kry die ware. Om 'n transaksie af te sluit is om sake te doen.

Dit is nou juis wat hier in ons teks tot uitdrukking kom. Op Gólgota is daar inderdaad sake gedoen. Daar op die Kruis is iets verhandel. Op Gólgota is ons “verhandel”. “Julle is gekoop en betaal.”

Julle” is gekoop. Vir die Korintiërs was dit 'n heel algemene begrip. Hulle het daagliks gesien hoe mense rondom hulle verhandel - verkoop en betaal - word. Slawehandel was 'n algemene gebruik. Ja, baie in die gemeente van Korinte was voorheen self slawe of was dit nog steeds. Daar was baie slawemarkte in die groot stede van Griekeland en Rome.

Die Korintiërs het hierdie beeld baie goed verstaan. Dit is vir ons egter moeilik om die mens-onterende gruwel van so 'n slawemark voor te stel. Ons ken 'n veemark en ons weet hoe die kopers na die vee kyk, dit betas, in die bekke kyk en verby laat loop. So het dit ook letterlik op die mensemark gebeur met die jonges en oues, mans en vrouens. Dit skryn deur 'n mens se siel as jy daaraan dink hoe jy twee jong vroue soos koeie op die mark moet sien staan, en die ou man, en die moeder met die kind. Tog is dit hoe dit gegaan het: “Wat bied jy daarvoor aan? Wat is sy vir jou werd? Honderd dragmes! Duisend! Drieduisend! .... Geluk, jy het 'n goeie kopie! ... Vorentoe slaaf! Vorentoe slavin! Vorentoe stuk vee! Ek het jou gekoop en jy is myne!

*

Ons is deur God gekoop en betaal. Dit het in die wonderlike lewe gebeur dat iemand sy eie gesteelde goed moes terugkoop. En dit is ook nou wat by Gólgota gebeur het. God moes sy eiendom terugkoop!

(Lees volgende keer verder)

Uit: En zij begonnen feest te vieren ...., deur ds Gabe van Duinen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css