Die Weg

 

Wat beteken die Kruis vir jou en my?

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.” - Filippense 2:5-7.

Geloof is nie net 'n feit wat ons met ons verstand kan beredeneer nie, maar 'n persoonlike vertroue in Hom wat die bron daarvan is. Ons word nie net gered omdat ons glo dat Christus vir ons aan die kruis gesterf het nie, maar omdat ons op Hom vertrou wat vir ons gesterf het. Dit is die persoonlike aanraking tussen ons en Christus wat meebring dat sy lewe in ons sigbaar tot uiting kom.

Wat beteken die kruis vir jou en my? Beteken dit nie dat die Here Jesus Hom aan die kruis volkome aan die wil van die Vader oorgegee het nie? Hy het Homself in alles ondergeskik gestel aan die Vader, sodat Hy die bron kon wees waardeur God sy seën op die mense kon uitstort. “Hy (het) Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis." (Fil 2:8). Dit was asof Hy laer en laer, van die een sport van die leer na die ander, afgedaal het totdat Hy in die doderyk aangekom het. Hy het alles prysgegee om na die wil van God die Vader te handel. Maar uit die diepste dieptes het God Hom tot die ewige troon verhef.

In elkeen van ons is daar 'n sterk eie wil. Jy sê dalk: “Ek is van voorneme om 'n goeie man of vrou te wees, om 'n edele lewe te lei, om slegte gewoontes prys te gee - ek sal jou wys!” Dit kan egter nie op daardie manier verkry word nie. Dis maar net as ons gewillig is om onsself - ons eie krag, ons goeie sowel as ons slegte “self” - aan die kruis van Jesus te sien sterf, dat dit vir ons moontlik is om in Christus se ewige lewe in te gaan.

Ek wil jou vandag uitdaag om onder die Kruis te gaan staan en te kyk na die Een wat afstand gedoen het van sy eie wil. Maar meer as dit wil ek hê dat jy jou eie self-lewe in al sy swakheid daar vasgenael sien. Jy moet jou dan in aanbidding na God draai om jouself volkome aan Hom oor te gee, sodat Hy sy wonderbare krag wat Christus uit die dode opgewek het, in jou lewe kan ingiet. Dit is net wanneer ons swak is, dat ons werklik sterk is; dis net wanneer ons onsself oorgee aan die krag van die Kruis en besef dat ons met Christus gekruisig is, dat ons in staat is om deel te hê aan sy ewige oorwinning oor die duiwel en die mag van die Bose.

Uit: Our Daily Walk, deur FB Meyer
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css