Die Weg

 

Hy sorg van dag tot dag

En Elía, die Tisbiet, uit Tisbe in Gílead, het vir Agab gesê: So waar as die HERE, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord! Toe kom die woord van die HERE tot hom en sê: Gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is; en jy moet uit die spruit drink, en Ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die HERE: hy het gaan bly by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smôrens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink.” - 1 Konings 17:1-6 (53-vertaling).

Dit was 'n tyd van groot krisis. 'n Groot droogte het geheers en voedsel was skaars. Maar midde in hierdie krisis het die Here die profeet Elia veilig by die spruitjie Krit laat woon.

Elke oggend en elke aand het die Here die kraaie gestuur om vir Elia brood en vleis te bring. En elke dag kon hy genoeg water uit die spruit drink.

So sorg die Here van dag tot dag. Die Here het nie aan die begin van die week 'n rantsoen vir die hele week gestuur nie - maar elke dag het Hy die daaglikse porsie voorsien.

Ek moet ook hierdie geheim van die geloofslewe leer om die Here van dag tot dag te vertrou. Baiekeer kyk ek met groot angs na môre en oormôre - en ek is bang! Hoeveel mense dra nie elke dag die groot spanning oor die toekoms met hulle saam nie!

Leef soos Elia van dag tot dag uit God se wonderlike hand. Dit is ook wat Dawid in Psalm 68:20 sê: “Geloofd sy die Here! Dag ná dag dra Hy ons; God is ons heil!” Vertrou Hom vir vandag en laat die toekoms in sy hande. Ons het so 'n groot behoefte aan 'n kinderlike geloof.

Gebed: Dankie Here dat niemand kan sorg soos U nie! Ek werp my sorge op U vir vandag - en ek vertrou U met môre. Ek weet U is die Here wat in elke behoefte kan voorsien. Amen.

Uit: Soet Druppels, deur ds Theunis Pienaar.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css