Die Weg

 

By die nadering van die dood

"Ek is dit wat julle troos!”  – Jesaja 51:12 (53-vertaling).

In ons eie familie staan ons vandag weer en kyk met pyn in die hart na die worstelende lyding van twee mense wat naby aan die einde van hul aardse lewens is. Watter troos is daar vir hulle, en vir ons wat geestelik hierdie lyding saam met hulle moet deurmaak? Hoe lank moet die lyding nog duur? En die vertroosting deur mense, bly maar net ..... mense woorde.

Tog kan ons ons gelukkig ag omdat ons 'n Trooster het na Wie ons ons bekommernis en hartseer kan neem. Ons lees immers  in die Bybel dat God ons Trooster is. “Ek is dit wat julle troos” sê die HERE in Jesaja 51. Jesus sê in die bergpredikasie vir ons: “Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word” (Matt 5:4; 53-vertaling).

Ons kom nooit vry van droefheid nie. Soms kom die dood skielik sonder enige lyding. Gelukkig is die persoon wat op hierdie manier sy Heiland kan gaan ontmoet. Dit is 'n ander droefheid as wanneer jy moet staan en toekyk hoe iemand wat so lank deel van jou lewe was se liggaam letterlik van binne deur die siekte verteer word. Ons kan sê dat dit “troostelose” omstandighede is. Maar ons weet ook dat God ons nie vir altyd in hierdie “troosteloosheid” sal laat bly lê nie.

Dit is duidelik dat ons nie die waarde van ons geloof in God te gering moet ag nie. Nou voel dit asof die droefheid ons wil verswelg. Hoe kom ons uit die put van ons verdriet? Hoe sal dit verder met ons gaan? Waar sal alles eindig? Ons troostende God gee nie net vir ons troos vir vandag nie, maar ook ‘n troos wat verby ons verganklikheid strek. Want aan die ander kant van ons verganklikheid wag ‘n nuwe skepping: "Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie.....Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan" (Openb 21: 1+4).

Oor hierdie hoop skryf die teoloog Hans Küng: “As ek aan ‘n ewige lewe glo, word alles weer nuut in my lewe ... die heerlikheid van God sal die skepping, waaroor die skaduwee van verganklikheid lê, bevry en verheerlik”. Die groot doel van die nuwe skepping het Paulus soos volg in sy brief aan die Korintiërs beskryf: “sodat God alles in almal kan wees” (1 Kor 15:28; 53-vertaling). Dan het ons geen troos meer nodig nie, want dan is God self alles in almal. Ons sal dan aandeel hê in die ewige lewe met sy grenslose, eindelose volheid.

Laat ons nooit die band verslap wat ons aan die Lewensvors verbind nie. Laat ons die lof van ons Heiland besing, want ons lewe nie meer uit die dood vir die dood nie, maar uit die opstanding van Christus vir die ewige lewe. Laat ons ons geloof só uitstraal na die wêreld, dat ander deur ons die Vors van die Lewe kan leer ken.” (Dr A Kuyper).

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css