Die Weg

 

Siende blind en horende doof deur ongeloof

'Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in Hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word: “Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar?” Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders: “God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en Ek hulle gesond maak nie.” Jesaja het dit gesê omdat hy die heerlikheid van die Here gesien en oor Hom gepraat het.' - Johannes 12:37-41.

“Die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.” - Hebreërs 12:2.

Gister het ons gepraat van die onsigbare geheim van die lewe. En om in hierdie geheim “ingelyf” te word, het 'n mens geloof nodig. Jy kan jouself vergis deur te sê: ek is te realisties of verstandig om te glo. Dit is seker so dat daar baie dinge in hierdie wêreld is waarvan 'n mens kan sê: ek is te uitgeslape daarvoor of ek het te veel mensekennis daarvoor. Daar is baie dinge wat 'n mens nie kan glo en nie mag glo nie. Maar wanneer Jesus Christus van ons vertroue vra, dan is dit beslis realisties om jou vertroue aan Hom te skenk. Alles wat Hy is en doen getuig daarvan dat Hy is wie Hy sê Hy is. Daarom kan niemand sy wantroue teenoor Jesus regverdig nie.

Die ongeloof vra bewyse. Ja, en 'n mens kan bewyse vra as daar grond vir jou wantroue is. Maar dit is abnormaal om iemand te wantrou as daar geen grond vir die wantroue is nie. Jesus was self die slagoffer van abnormale wantroue, want Johannes sê: “Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in Hom geglo nie.” Die tekens wat Hy gedoen het, het immers bewys dat Hy nie 'n geestelike bedrieër was wat die mense om die bos wou lei nie. Alles wat Hy gedoen het, het sy woorde bevestig en het gewys op iets wat groter hoë en dieper is as wat ons met ons menslike verstand kan omvat. Die Heiland het telkens die gewetes van die ongelowiges aangespreek deur te sê: “Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat Ek in die Naam van my Vader doen, bewys wie Ek is.” (Joh 10:25).

Wanneer iemand nie wil glo nie, help geen bewyse nie. Dié mens is dan siende blind en horende doof. Sy hart is so verhard en geslote dat hy God nie wil binnelaat nie. Johannes wys dan op die profesie van Jesaja wat in vervulling gegaan het, wanneer hy sê: “Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?” (Jes 53:1; 53-vertaling). Hulle kon nie glo nie, omdat Jesaja elders ook gesê het: “Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hul oë en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie.” (Jes 6:10;53-vertaling).

Wanneer 'n mens homself in ongeloof van Jesus Christus afsluit en daarin volhard, staan hy die werking van die Heilige Gees teë. Paulus sê in Efesiërs 4:30: “En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag.” Jesaja sê: “Maar húlle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in ‘n vyand verander: Hy self het teen hulle gestry.” (Jes 63:10; 53-vertaling). In die proses word die ongelowige al hoe meer blind en hard. Dit is die resultaat van ongeloof. Hierdie mens wil en sal nie tot besinning kom nie en sal nie kan onderskei wat die doel van die lewe is nie.

Petrus waarsku: “Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid.” (1 Pet 4:7). Hou nugter rekening daarmee dat Jesus Christus weer kom. Moenie maak asof daar geen laaste oordeel sal wees nie. “Sodat julle kan bid.” Deur te bid hou jy rekening met die nugtere feit van Jesus se genade, want Hy is die Begin en Voleinder van ons geloof.

Uit: Venster op het Leven, deur J Overduin (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css