Die Weg

 

Die onsigbare geheim van die lewe

Terwyl hy nog met hulle spreek, kom die boodskapper juis af na hom toe. En die koning sê: Kyk, hierdie onheil kom van die HERE; wat sou ek langer op die HERE wag? Toe sê Elísa: Hoor die woord van die HERE! So spreek die HERE: Môre omtrent sulke tyd sal ‘n maat fynmeel ‘n sikkel, en twee mate gars ‘n sikkel kos in die poort van Samaría. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê: Al maak die HERE ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? En hy sê: Kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie.” - 2 Konings 6:33 - 7:2 (53-vertaling).

“Meneer,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.” - Lukas 5:5.

Ag wees tog realisties!” is die woorde van die ongelowige as die gelowige hom vermaan om op die Here te vertrou. Want die ongelowige skep vir hom 'n beeld van die werklikheid uit dié dinge wat hy met sy sintuie kan waarneem. So was dit ook met die inwoners van Samaria. Samaria is beleër en die mense het van honger gesterf. Al wat die koning van Israel kon sien, was die Aramese leër buite die mure van die stad (2 Kon 6 en 7). Elisa, die profeet, het egter meer gesien!

Die ongelowige sien net wat op die oppervlak gebeur. Maar die geloof sien die onsigbare geheim wat agter alles lê. Dit sien die agtergrond waarteen dinge in die wêreld gebeur. Vir die geloof is die werklikheid groter, breër, dieper en hoër as wat die menslike sintuie kan waarneem, omdat die geloof vir God agter alles sien.

Daar is baie “gelowige” mense, wat as 'n mens die Woord van God aan hulle voorhou, die krag daarvan ontneem met die skynbaar nugtere opmerking: “Dit werk nie so in die lewe nie.” Hulle wil nie die werklikheid teen die lig van God se Woord sien nie, maar wil eerder God se Woord buig om by húl siening van die werklikheid in te pas. Dit kom daarop neer dat die mens hom nie wil bekeer tot God se hoë verlossende werklikheid nie, maar dat hulle wil hê dat God Hom moet bekeer tot hulle lae, beperkende en magtelose werklikheid.

Simon Petrus het ook op 'n stadium las daarvan gehad. Wanneer Jesus sê: “Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang", reageer Simon Petrus eers met die nugterheid van die ongeloof. Die hele nag het hierdie ervare vissers hard gewerk en niks gevang nie. Hoe kan hulle nou, op 'n veel ongunstiger tyd, sukses verwag? Vergeefse moeite! Simon Petrus het vanuit sy beperkte visie van die werklikheid geredeneer, vanuit sy vakmanskap, maar sonder die werklikheid van Jesus wat bo alles is. Gelukkig het hy dadelik die sondige nugterheid van sy ongeloof aangevoel. Daarom keer hy hom om na die nugterheid van die geloof en sê: “maar op u woord sal ek die nette uitgooi.” Daarom: pas tog op vir jou sogenaamde nugterheid wat ook in God se koninkryk net wil reken volgens tweemaal twee is vier. Sy Woord is méér werd as enige mensewoord.

Wie Jesus se woorde ernstig opneem, kry insig en perspektief. Teen die mens se eie berekenings in en ver bo alle menslike verwagting, gebeur dan groot dinge. “Wat by mense onmoontlik is, is moontlik by God.” (Luk 18:27).  Ons sê dat die Bybel die Woord van God is, maar pas ons dit toe in die praktyk?

Waar is die gesag van God se Woord in jou lewe? Waarlik realistiese nugterheid sê: “Maar op u Woord sal ek dit doen." Eers dan sal ons die genadige werklikheid van die Here in ons lewens ervaar!

Uit: Venster op het Leven, deur ds J Overduin (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css