Die Weg

 

Om die lewe te vind

“Want so sê die HERE aan die huis van Israel: Soek My, dan sal julle lewe!......Soek wat goed is, en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe” - Amos 5:4,14 (53-vertaling).

“Soek, en julle sal vind” - Mattheus 7:7.

Niemand van ons het gevra om gebore te word nie. Dit is nie deur ons eie toedoen dat ons bestaan; dat ons hier is nie. Ons het nie die lewe gevra of gesoek nie; dit is aan ons gegee. En hoe lank ons in die wêreld sal wees, is grotendeels buite ons beheer. Sommige mense is meer ingenome met hierdie ongevraagde geskenk as ander. Daar is mense wat oorloop van vreugde oor die lewe waaraan hul deel het. Maar daar is ook mense wat, soos Job, hul geboortedag vervloek: “Waarom tog het U my uit die moederskoot laat uitgaan? Ek moes gesterf het sonder dat ‘n oog my gesien het. Ek moes gewees het of ek daar nie was nie; van die moederskoot af moes ek na die graf gedra gewees het.” (Job 10:18-19). Elke mens ervaar die een of ander tyd gemoedstemmings wat wissel tussen 'n vreugde oor die lewe en 'n afsku van die lewe.

'n Mens kan net bestaan, of jy kan lewe in die volle sin van menswees. Elke mens wat bestaan, word geroep om te lewe. Hy moet die ware lewe soek. 'n Mens wat net bestaan en nie werklik lewe nie, kan in die situasie beland waarin hy sal sê: “Dit is geen lewe nie.” Hy bestaan, maar hy lewe nie. Die Woord van God roep ons op om vanuit die bestaan tot die lewe te kom. Om te lewe, is om sinvol te bestaan; om te lewe is om te antwoord op die doel waarvoor jy in die lewe is. Eers dan is jou bestaan die moeite werd.

Hoe kry 'n mens dit reg om werklik sinvol, vreugdevol te lewe? Waar en hoe soek 'n mens dit? Hoe kom ons daartoe om ons bestaan nie te vervloek nie, maar as seën te ervaar? God die Here wat ons geskape het, weet die allerbeste wat ons bestemming in die lewe is. Hy weet hoe ons werklik kan lewe: “Want so sê die HERE aan die huis van Israel: Soek My, dan sal julle lewe!

Wil jy dus 'n volle en blye lewe hê? Wil jy beantwoord aan jou doel sodat jou lewe nie 'n mislukking is nie? Soek die Here! 'n Mens sonder God is soos 'n kind sonder vader of moeder, is 'n huis sonder fondament, is 'n boom sonder wortels, is 'n gloeilamp sonder elektriese krag. En wie die Here God soek, soek tegelyk wat goed is en wend hom af van wat sleg is. Dit is duidelik dat die kwaad 'n hindernis vir die ware lewe is. God se Woord sê dit op elke bladsy. En dit is só waar dat elke bladsy van ons eie lewensgeskiedenis dit bevestig. Wil jy lewe? Soek die Here! En .... Jesus beloof: “Wie soek, sal vind.” Maar dan moet jy waarlik soek, en waarlik die Here soek, anders kom jy nie daarby uit nie!

Uit: Venster op het Leven, deur ds J Overduin (effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css