Die Weg

 

In tye van krisis

Ek het hierdie boodskap twee jaar gelede gepubliseer en herhaal dit graag weer (effens aangepas) omdat dit by die dag al hoe meer toepaslik raak.
........

Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd. Dié wat ver van U af is, gaan verlore, U vernietig dié wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug! Ek sal van al u werke bly vertel.” - Psalm 73:26-18; 83-vertaling.

Die wêreld is in 'n krisis. Die pandemie wat die wêreld in sy greep het, bring die werklike gesindheid van mense na vore, en daarmee ook groot maatskaplike probleme. Ons sien hoe armoede uitkring en hoe regerings begin wankel. Die wêreld raak al hoe meer onstabiel. Tog was daar geen geslag wat ooit vrygekom het van die een of ander groot krisis nie. Ons lees in die Bybel van die krisistye wat Israel vanaf die begin van sy bestaan beleef het. Dit het merendeels saamgeval met die tye waarin die volk weggedwaal het van God. In die laaste vers van die boek Rigters staan daar hierdie veelseggende woorde: “In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.” Met ander woorde, die volk was in 'n krisis. Ons sien ook vandag dieselfde patroon. Die hele wêreld is in 'n krisis omdat daar nie werklike Godvresende leiers is wat daadwerklik leiding kan neem volgens die wil van God nie. Want vele leiers wat sê dat hulle in Jesus Christus glo, se dade weerspreek meermaal hul woorde.

Tagtig jaar gelede was die wêreld ook in 'n krisis. Vanweë 'n verwronge ideologie is die wêreld in 1939 in die grootste krisis van alle tye gedompel. Dit was die begin van die Tweede Wêreldoorlog waartydens ongeveer 80 miljoen mense hul lewens in die daaropvolgende 6 jaar verloor het. Die een dag was baie mense nog onbekommerd en welgesteld, en die volgende dag brandarm of selfs dood.

Nou leef ons weer van dag tot dag met vrees in ons harte vir die toekoms. Daarom is dit goed om terug te kyk na die krisistye van 1939-1945 en te put uit die ondervinding van húlle wat geestelik sterker daar uitgekom het:

Hoe groter die krisis, hoe meer verg dit van jou om beheer oor jou gedagtes en emosies te behou. Want as jy eers beheer oor jouself verloor; as jy toelaat dat jou gedagtes en emosies met jou op loop gaan, dan sal jy uiteraard ook beheer oor jou omstandighede verloor met moontlike rampspoedige gevolge. Dan vind jy dat mense selfmoord pleeg. Watter beter raad is daar nie as dié wat ons uit die Bybel self kry nie? “Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir dié wat aan Hom getrou is. Die Here hoor as ek na Hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie; dink in stilte daaroor na as jy gaan lê, en laat dit daarby!” (Ps 4: 4-5) en “Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan.” (Ps 62:6-7). “Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting!” (Ps 62:6 53-vertaling).

Wees maar net stil tot God” - laat die leiding aan God oor: wag en luister wat Hy vir jou wil sê. As die krisis dreig om jou te oorweldig, maak tyd om alleen met jou Vader te wees omdat Hy groter is in jou lewe as die dreigende krisis.

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” (Rom 8:37-39).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css